x

Unge arkitekter inviteres til Strandpromenaden i Hjerting ved Esbjerg

Pressemeddelelse 1. juli 2005

Esbjerg Kommune vil udvikle Strandpromenaden i Hjerting og skabe bedre sammenhæng mellem stranden, promenaden, vejen og de øvrige omgivelser. Ideen er at gøre promenaden mere spændende og inspirerende at opholde sig på. Nu udskrives en åben arkitektkonkurrence målrettet unge arkitekter. Realdania støtter arkitektkonkurrencen samt den efterfølgende realisering af projektet med i alt 7 mio. kr.

Hjerting ligger i den nordlige del af Esbjerg med en smuk udsigt mod Fanø og Skallingen. Stranden er et meget populært udflugtsmål i sommerperioden. Promenaden, der løber  parallelt med parkeringspladserne, vejen og stranden, markerer overgangen mellem byen og landskabet. I dag fremtræder den helt enkel og bar. Det er ønsket at få skabt nogle installationer, der kan indføje promenaden i en bedre helhed med det omkringliggende.

Arkitektkonkurrencen planlægges udskrevet til oktober, og den er målrettet arkitekter under 40 år.

Den indeholder følgende to elementer:

  • Udvikling af tre punkter langs promenaden, der skal invitere til ophold, og som kan skabe en bedre forbindelse mellem promenaden, stranden og vandet og de øvrige omgivelser.
  • Udvikling af et nyt klub-/badehus i direkte tilknytning til stranden og promenaden.

Af de to elementer er udviklingen af de tre opholds- og adgangsinstallationer konkurrencens primære bedømmelsesgrundlag, da finansieringsgrundlaget for denne del ér på plads.

Direktør Hans Peter Svendler udtaler ”Strandpromenaden ved Hjerting udnytter i dag ikke sine potentialer. Som den fremtræder i øjeblikket med den lange og høje stenvold flankeret af parkeringspladser, virker promenaden temmelig uinspirerende. Men det relativt uberørte område giver mange muligheder for at udvikle området kreativt og utraditionelt. Og det bliver spændende at se de unge arkitekter udfolde deres talenter og skabertrang i forbindelse med denne opgave.”
 
Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune, udtaler: ”Esbjerg er en by ved vandet, og det er et aktiv, vi føler os forpligtet på at udnytte. Hjerting Strandpromenade er den eneste promenade i byen, og den har i længere tid trængt til at blive opfrisket. Vi ser med stor forventning frem til at se de projekter, som kommer ud af arkitektkonkurrencen.”

Yderligere oplysninger
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, 7011 6666
Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune, 7616 1000 og 2724 1200

Fakta

Konkurrencen gennemføres som en åben konkurrence, hvor alle arkitekter under 40 år kan deltage.

For de deltagende arkitekter kan projektet ses som optakt til Danmarks deltagelse i Europan. Europan  er et europæisk samarbejdsforum med fokus på udvikling af unge talenter inden for arkitektur og byplanlægning. Med ønsket om at udvikle unge arkitekters kompetencer arrangerer Europan hvert andet år en samlet europæisk arkitektkonkurrence med delkonkurrencer i de 19 europæiske medlemslande. Næste konkurrence er i 2007, hvor Danmark deltager for første gang med Dansk Arkitektur Center som Europan-sekretariat. Europan er støttet af Kulturministeriet.

Ud over Esbjerg Kommune og Realdania er Dansk Arkitektur Center, Akademisk Arkitektforening og Lokale- og Anlægsfonden også med i samarbejdet om Strandpromenadekonkurrencen