x

Konkurrencestart for Esbjerg Strandpromenade

Pressemeddelelse 28. september 2005

Dansk Arkitektur Center har udsendt følgende pressemeddelelse: Fredag d. 30. september skydes arkitektkonkurrencen i gang for udformningen af den kommende Esbjerg Strandpromenade. Arkitektkonkurrencen går i gang på den internationale Arkitekturens Dag. Esbjerg Kommune og Fonden Realdania sætter med konkurrencen fokus på ny arkitektur i Esbjerg og inviterer arkitekter under 40 år til at udforme en moderne strandpromenade, der kan være med til at sætte Esbjerg på landkortet.

Esbjerg Kommune og Realdania, der støtter arkitektkonkurrencen samt den efterfølgende realisering af projektet med i alt 7 mio. kr., ser frem til at arkitektkonkurrencen nu går i luften. Det giver unge arkitekter mulighed for at komme med deres bud på udformningen af strandpromenaden i Hjerting ved Esbjerg. Opgaven for den nye generation af arkitekter er at skabe bedre sammenhæng mellem vandet, stranden, vejen og de øvrige omgivelser. Målet er at gøre promenaden mere indbydende og inspirerende at opholde sig på for byens borgere, gæster og turister.

Arkitekterne har frem til d. 27. januar 2006 til at indlevere deres konkurrenceforslag, herefter vil dommerne have en bedømmelsesperiode til at udvælge et vinderforslag. Ved offentliggørelsen april 2006 vil vinderforslaget samt øvrige præmierede forslag blive udstillet for offentligheden i Esbjerg.

Fra d. 30. september 2005 er det muligt for alle interesserede at besøge konkurrencens hjemmeside, der er skabt af Dansk Arkitektur Center. Hjemmesiden er målrettet de deltagende arkitekter og indeholder konkurrenceprogram, beskrivelse af området, tidsplan for konkurrencen m.m. Selvom hjemmesiden er er målrettet konkurrencens arkitekter har interesserede borgere også mulighed for at besøge hjemmesiden og kigge arkitekterne over skulderen på DAC's hjemmeside.

Ved offentliggørelsen af planerne for konkurrencen tidligere på året udtalte borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune: ”Esbjerg er en by ved vandet, og det er et aktiv, vi føler os forpligtet til at udnytte. Hjerting Strandpromenade er den eneste promenade i byen, og den har i længere tid trængt til at blive opfrisket. Vi ser med stor forventning frem til at se de projekter, som kommer ud af arkitektkonkurrencen.”

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, udtalte i samme forbindelse: ”Hjerting strandpromenade ved Esbjerg udnytter i dag ikke sine potentialer. Som den fremtræder i øjeblikket med den lange og høje stenvold flankeret af parkeringspladser, virker promenaden temmelig uinspirerende. Men det relativt uberørte område giver mange muligheder for at udvikle området kreativt og utraditionelt. Og det bliver spændende at se de unge arkitekter udfolde deres talenter og skabertrang i forbindelse med denne opgave.”


For yderligere information kontakt:

Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune, tlf.7616 1000 og 2724 1200
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666
Projektleder Anne Nørgaard Pagh, Dansk Arkitektur Center, tlf. 3264 5470

 

Fakta:

  • Konkurrencen Esbjerg Strandpromenade er udskrevet af Esbjerg Kommune i samarbejde med Fonden Realdania og med rådgivning fra Akademisk Arkitektforening, Lokale- og Anlægsfonden og DAC | Dansk Arkitektur Center.
  • Det samlede budget for realiseringen af Esbjerg Strandpromenade udgør 12 mio. kr., hvoraf Realdania yder 7 mio. kr. og Esbjerg Kommune yder 5 mio. kr.
  • Konkurrencen gennemføres som en åben konkurrence, hvor alle arkitekter under 40 år kan deltage.
  • Hjerting ligger i den nordlige del af Esbjerg med en smuk udsigt mod Fanø og Skallingen. Esbjerg Kommune og Realdania ønsker, at der langs Strandpromenaden gives forslag til opholds- og adgangsinstallationer. Disse særlige steder skal med deres udformning og kvalitet gøre, at området i sig selv bliver en oplevelse. Strandpromenaden skal være et trækplaster med en dynamisk strandatmosfære, hvor der er plads til at lege, motionere, spise is, promenere, at være sammen med familie og venner eller til blot at være til stede. Sekundært skal konkurrencedeltagerne give forslag til, hvordan idræts- og kulturaktiviteter kan indpasses i området. Der skal derfor også tegnes forslag til et nyt klubhus for sejlsporten. Af de to konkurrenceelementer er udviklingen af opholds- og adgangsinstallationer konkurrencens primære bedømmelsesgrundlag, da finansieringsgrundlaget for denne del er på plads.
  • For de deltagende arkitekter kan projektet ses som optakt til Danmarks deltagelse i EUROPAN. EUROPAN er et europæisk samarbejdsforum med fokus på udvikling af unge talenter inden for arkitektur og byplanlægning. Med ønsket om at udvikle unge arkitekters kompetencer arrangerer Europan hvert andet år en samlet europæisk arkitektkonkurrence med delkonkurrencer i de 19 europæiske medlemslande. Næste konkurrence er i 2007, hvor Danmark deltager for første gang med Dansk Arkitektur Center som EUROPAN-sekretariat. EUROPAN er støttet af Kulturministeriet i samarbejde med Realdania. Sekretariatet for EUROPAN DENMARK varetages af DAC | Dansk Arkitektur Center med Akademisk Arkitektforening som konkurrenceteknisk rådgiver.