x

Hjørring Kommune 2030 – på forkant med omstilling

Pressemeddelelse 19. juni 2014

Hjørring Kommune står som andre yderkommuner overfor meget kraftige udfordringer i disse år. Indbyggertallet er faldende; aldringen slår stærkere igennem end i resten af landet; der skal kæmpes for hver eneste arbejdsplads; boligmarkedet er under pres og tilpasninger til denne virkelighed kræver ressourcer og omstillingsevner af såvel borgere, erhvervsliv som kommune.

Realdania vil over de næste to og halvt år indgå i et samarbejde med Hjørring Kommune, hvor målet er, at rette fokus på områdets stedbundne potentialer og muligheder, således der kan lægges en langsigtet strategi for at komme på forkant med udviklingen. 

Projektet er knyttet til Realdanias indsatsområde ”Yderområderne på forkant med omstillingen”, hvor også Odsherred, Ringkøbing-Skjern og Lolland Kommuner deltager.

I den offentlige debat får man af og til en fornemmelse af at ”sidste mand lukker og slukker” i yderkommunerne. Det er et fortegnet billede. Borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune.

Borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt udtaler om forventningerne til samarbejdet:

"Vi gør mange ting rigtig godt og vi har en række helt særlige potentialer, som giver os en række muligheder i de kommende år. Det handler om at udnytte potentialerne og skabe samarbejder både internt i kommunen og med andre i regionen. Vi har en række udfordringer som kræver stadige tilpasninger, men på områder hvor vi har potentialer, går vi mod udviklingen og afsætter ressourcer i et investeringsspor. Vi lever i en forandringstid og her spiller kommunen en stadig større rolle i at skabe retning og udvikling. Jeg tror samarbejdet med Realdania og de andre kommuner i projektet, som har de samme eller andre udfordringer end os, kan supplere og understøtte det arbejde vi er i gang med.”

Hjørring Kommunes næste Plan- og udviklingsstrategi ventes vedtaget i august 2015. Der er udpeget 5 hovedtemaer som primære indsatsområder for den nuværende byrådsperiode og projektet vil indgå i et tæt samspil med udarbejdelsen af denne strategiske udviklingsplan.

"Vores mål er, at visionsplanerne bidrager til en differentieret og realistisk debat af, hvordan de danske yderområder kan komme på forkant med udviklingen," siger programchef Karen Skou, Realdania.