Højstrupparken

Højstrupparken i Odense har været et demonstrationsprojekt, som hører under kampagnen 1940’erne og 1950’ernes murede boligbyggeri. Projektet skulle vise nye, konkrete løsninger på omprogrammering, bedre indeklima og tilgængelighed under hensyn til bebyggelsens bærende bevaringsværdier.

Tema

I dag har mange af 1940’erne og 1950’ernes bygninger brug for modernisering og energioptimering, men renovering uden omtanke risikerer også at udvande den værdifulde, tidstypiske arkitektur. Med kampagnen for 1940’erne og 1950’erns murede boligbyggeri sætter Realdania, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond fokus på, hvordan 40’ernes og 50’ernes unikke murede bygningskultur kan sikres for eftertiden. 

Som en del af kampagnen indgik vi en aftale med Fyns almennyttige Boligselskab (FaB) om, at Højstrupparken i Odense skulle være kampagnens demonstrationsprojekt. Målet er at skabe ny viden, nye løsninger og nye byggekomponenter, der nemt kan overføres til andre renoveringsprojekter og samtidig er til at betale.

Højstrupparken er valgt fordi bebyggelsen opfylder kampagnens krav til tidstype og høj arkitektonisk kvalitet. Hertil kom beboernes ambitioner om at modernisere bebyggelsen under hensyn til stedets kvaliteter. Bebyggelsen udgør en enkel og harmonisk helhed, der er indpasset smukt i den omkringliggende park, som er anlagt af den verdenskendte danske landskabsarkitekt C. Th. Sørensen.

Store renoveringsprojekter i vente

Med den nye parternskabsaftale fik Højstrupparken støtte fra Realdania til at udvikle bud på, hvordan man kunne energirenovere 40’erne og 50’ernes murede boligbebyggelser i harmoni med den oprindelige arkitektur:

”Som samfund står vi over for mange, store renoveringsprojekter af 40’erne og 50’ernes murede boligbyggeri. Men det er vigtigt, at vi renoverer med omtanke, så den værdifulde bygningsarv, som bebyggelserne repræsenterer, ikke går tabt. Højstrupparken er et meget fint eksempel på periodens særlige arkitektur.” siger Lars Autrup, projektleder i Realdania.

Utidssvarende boliger opgraderes

Renoveringen af Højstrupparken omfattede både en energirenovering og en delvis ombygning af boligerne, så de blev mere tidssvarende. Processen omkring demonstrationsprojektet blev tilrettelagt, så både ombygningen og energirenoveringen blev gennemført med hensyn til bygningernes arkitektoniske værdier.

En del af programmet Innovation i byggeriet

Kampagnen indgår som en del af vores program Innovation i byggeriet. Formålet med programmet er at styrke livskvaliteten for alle gennem de byggede omgivelser for at sikre et bedre og mere bæredygtigt miljø. Du kan læse mere om programmet her:

Innovation i byggeriet

 

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2011
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2015
 • Websites
 • Højstrupparken

Kontakt

Lars Autrup Projektchef

 • Højstrupparken er opført i 1951 ved arkitekt Erik Eriksen og landskabsarkitekt C.Th. Sørensen. Bebyggelsen markerer sig som et tidstypisk eksempel på en helstøbt almenbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet, der samtidig rummer en markant parkbebyggelse og landskabelig bearbejdning.

  Bebyggelsen består af etageboliger og et lille butikstorv. Renoveringsprojektet har fokus på etageboligerne, som består af i alt 80 opgange fordelt på 17 blokke. Der er i alt 480 etageboliger.

 • Kort

 • Nyheder

 • Relaterede projekter

Kort

Højstrupvej, Odense

Relaterede projekter Se alle projekter

Boltinggaard

Odense Adelige Jomfrukloster

Holstenshuus' Have

Oluf Bagers Mødrene Gård

{{ title }}

{{ description }}