x

Erik Møller Arkitekter vinder konkurrence om Højstrupparken i Odense

Pressemeddelelse 10. april 2014

Sidste år blev den almene boligafdeling Højstrupparken i Odense udvalgt til at vise nye veje til god, helhedsorienteret renovering af 40’erne og 50’ernes murede boligbebyggelser, og en arkitektkonkurrence blev igangsat. Nu er Erik Møller Arkitekter udvalgt som vinder, og i den kommende tid starter arbejdet med at udvikle nye og eksperimenterende løsninger på en skånsom og bæredygtig renovering. Et partnerskab bestående af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden støtter projektet som en del af kampagnen ’40’erne og 50’ernes murede boligbebyggelser’.

Renovering med respekt
Erik Møller Arkitekter skal i den kommende tid videreudvikle deres forslag til en helhedsrenovering på en udvalgt boligblok i den almene boligafdeling Højstrupparken i Odense. Hensigten er at finde løsninger, der skal komme hele efterkrigstidens bebyggelser til gode.

Udgangspunktet for den netop afsluttede arkitektkonkurrence var at udvikle nye renoveringsløsninger, der viser, hvordan vi i fremtiden kan renovere periodens murede boligbebyggelser på en måde, der respekterer byggeriets arkitektoniske kvaliteter og samtidig skaber bedre funktionalitet, energioptimering og tilgængelighed for alle. Samtidig skulle løsningerne - både økonomisk og praktisk - kunne anvendes til andre lignende renoveringsprojekter. Det er i tråd med formålet for kampagnen ’40’ernes og ’50’ernes murede boligbebyggelser, som demonstrationsprojektet er del af:

”Når efterkrigstidens murede boligbebyggelser skal bringes ind i fremtiden, er det vigtigt, at vi som samfund går til opgaven, så bevaring og udvikling går hånd i hånd. Erfaringerne fra Højstrupparken har potentiale til at få stor betydning for fremtidens helhedsorienterede renoveringer, og i Realdania ser vi nu frem til tæt at følge den videre proces,” siger projektleder i Realdania, Lars Autrup om baggrunden for kampagnen og demonstrationsprojektet i Odense.

Højstrupparken fremtidssikres
Udover Erik Møller Arkitekter var også Varmings Tegnestue og Praksis Arkitekter udvalgt til at deltage i den to-fasede arkitektkonkurrence. Deltagerne skulle forholde sig til bebyggelsens oprindelige kvaliteter, når de kom med byggetekniske forslag inden for hovedtemaer om tilgængelighed og energirenovering. Og ikke mindst skulle arkitekterne give deres bud på en opdatering af boligernes indretning.

”Med vinderprojektet får Højstrupparkens boliger større og lysere rum, og en ny altanløsning – der er inspireret af den oprindelige – skaber bedre muligheder for ophold. Samlet set er Erik Møller Arkitekters forslag et gennemarbejdet og overbevisende bud på en fremtidssikring af bebyggelsen, som både kommer beboere og eftertiden til gavn. Samtidig er her tale om løsninger, som også andre renoveringsprojekter vil kunne få glæde af,” siger Erik Brandt Dam, EBD Arkitekter, der er én af de tre fagdommere i konkurrencen.

Henover foråret skal vinderprojektet projekteres i tæt dialog med beboerne. Demoprojektet danner baggrund for en helhedsplan for hele området, som forventes godkendt i foråret 2015.
Om Højstrupparken
Højstrupparken er opført i 1951 ved arkitekt Erik Eriksen og landskabsarkitekt C.Th. Sørensen. Bebyggelsen er eksempel på en unik periode i dansk arkitekturhistorie, hvor Danmark blev foregangsland ved at skabe gode boliger til alle og kombinere traditionsrigt murstenshåndværk og gode materialer med nye, industrielle byggemetoder.

Højstrupparken er en boligafdeling under Fyns Almennyttige Boligselskab (FaB) og består af en række etageboliger og et lille butikstorv. Renoveringsprojektet skal fokusere på etageboligerne, som består af i alt 80 opgange fordelt på 17 blokke. Der er i alt 480 etageboliger.

Organisering
Vinderprojektet skal nu projekteres i tæt dialog boligafdelingen, FaB samt KPF Arkitekter A/S, som har været konkurrencesekretariat og er totalrådgiver for den efterfølgende renovering. Derudover vil en fagfølgegruppe med kompetencer inden for energirenovering, bevaring og ombygning følge projektet nært.

Finansiering
Renoveringen er budgetsat til op til 490 mio. kr., som medfinansieres af Landsbyggefonden. Demonstrationsprojektet er støttet af Realdania, og der er afsat op til 10 mio. kr.

Om vinderprojektet
Erik Møller Arkitekter viser i deres forslag gode greb på udfordringerne, og har fundet en god balance mellem energirenovering, øget tilgængelighed, styrket boligkomfort og hensynet til bebyggelsernes bærende bevaringsværdier.
Danakon er underrådgivere til Erik Møller Arkitekter.

Konkurrencens fagdommere var:
  • Erik Brandt Dam, EBD Arkitekter 
  • Henrik Schmidt, Lundgaard og Tranberg Arkitekter 
  • Torben Esbensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører. 

Derudover har Landsbyggefonden, Realdania og FaB siddet med om bordet.

Om kampagnen for 40’erne og 50’ernes murede boligbyggeri
Kampagnen løber i perioden 2012-2015 og har et samlet budget på 31 mio. kr., inkl. omkostninger til demonstrationsprojektet.

Udover demonstrationsprojektet i Højstrupparken omfatter kampagnen en renoverings-manual og pixibog, der samler viden, værktøjer og inspiration af 1940’ernes og 1950’ernes murede boligbebyggelser. Derudover indeholder kampagnen netværksaktiviteter mellem eksisterende aktører inden for feltet samt læring og formidlingsaktiviteter til boligforeninger, ejere, rådgivere m.fl.

Kampagnen er et partnerskab mellem Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden. Kulturstyrelsen er involveret som nær samarbejdspartner og Dansk Bygningsarv er sekretariat.