x

Drachmanns Hus i Skagen skal restaureres

Pressemeddelelse 26. januar 2010

Kunstneren Holger Drachmanns hus på Hans Baghs Vej i Skagen skal sættes i stand fra yderst til inderst. Det fredede hus skal med støtte fra bl.a. Realdania have en gennemgribende istandsættelse af såvel murværk, bindingsværk, vinduer og døre, ligesom de indvendige overflader og tekniske installationer skal gennemgås.

Det smukke hus, hvor Drachmann boede fast fra 1902 til 08, ligger midt i en vild og frodig have, og selvom både huset og dets omgivelser gennem de mange år er blevet løbende vedligeholdt, har stedet med tiden pådraget sig nogle alvorlige skavanker. Fodremmen på nordsiden af huset, hvorpå bindingsværk stolperne hviler, er nu ved at forsvinde. Store dele af bindingsværk, tømmer, vinduer og døre er angrebet af råd, ligesom murværket er præget af fugt og frostskader.  Indendørs har man i nogle år haft et voksende problem med borebiller. Her er der brug for i højere grad at kunne styre klimaet, så betingelserne for insektangreb minimeres.

Skagen var inspirationskilde for mange af Drachmanns værker. Han kom på stedet fra begyndelsen af 1870’erne og blev en aktiv del af kunstnermiljøet i Skagen. Oprindelig var Drachmann uddannet billedkunstner, men skiftede tidligt maleriet ud med digterkunsten. I dag kender samtiden bedst Drachmann fra midsommervisen ”Vi elsker vort land”, som bliver sunget hvert år til Sankt Hans.

Huset rummer foruden interiøret fra Drachmanns tid også en samling af hans egne malerier og tegninger tillige med malerier af samtidige malere som P. S. Krøyer, Laurits Tuxen, Anna Ancher og Michael Ancher.

”Vi ser Drachmanns Hus og dets faste inventar som en unik del af vores danske kulturarv. Det er en kulturhistorisk vigtig bygning med stor betydning både lokalt og nationalt. Dette kunstnerhjem rummer en unik fortælleværdi om denne vigtige epoke,” siger Eske Møller, projektleder i Realdania, og han fortsætter: ”I de snart 100 år, der er gået siden museets åbning, er huset blevet vedligeholdt bedst muligt. Tiden har imidlertid sat sit aftryk, så både husets ydre skal og ikke mindst de tekniske installationer er nu så nedslidte, at en renovering og modernisering er nødvendig for at sikre bygningens og samlingernes bevarelse.”

“Fonden Holger Drachmanns Hus paa Skagen”, der ejer bygningen, har henvendt sig til en lang række fonde for at få finansieringen af det totale projekt på plads. Dette er nu lykkedes takket være bidrag fra Realdania, Beckett-Fonden, Knud Højgaards Fond, Det Obelske Familiefond, Hempel Fonden, Sonningfonden og Drachmannklubben.

Da huset er fredet, vil restaureringen ske i tæt samarbejde med Kulturarvstyrelsen. Arbejdet medfører, at huset skal tømmes for alt inventar. I den forbindelse vil der blive foretaget registrering og konservering af alt indbo. Det omfattende restaureringsarbejde kommer til at strække sig over en lang periode, der hovedsagelig vil ligge i sommerhalvåret. Der vil derfor ikke være adgang til Drachmanns Hus i 2010.

Til gengæld vil huset være smukt og nyrestaureret, når man i 2011 kan fejre, at det er 100 år siden Drachmanns Hus åbnede som museum.

Realdania støtter projektet med 3,5 mill. kr.

Sommerens Drachmannarrangementer vil blive søgt gennemført andre steder i Skagen efter aftale med aktørerne.

   

Fakta:

Holger Drachmann blev født i København i 1846.

Han kom første gang til Skagen i foråret 1872, og fra dette år daterer man kunstnerkolonien i det nordjyske fiskerleje.

Da Drachmann købte huset i Skagen i 1902, ombyggede og udvidede han huset med et atelier.

Beboelseshuset er opført i 1829 og fredet i 1970 og er et fritliggende øst-vest vendt længehus opført i bindingsværk.

Holger Drachmann døde i Hornbæk den 14. januar 1908 og blev senere begravet i klitterne på Grenen.

Holger Drachmann var ved sin død gift med Soffi Drachmann – tidligere Drewsen. Efter Drachmanns død solgte Soffi huset til ”Komiteen for Drachmanns Hus paa Skagen”, som åbnede dørene for besøgende i 1911.

Huset har siden været åbent for offentligheden mod entré og besøges årligt af ca. 10.000 gæster.

Næsten alt inventar, oliemalerier og skitser stammer fra Holger Drachmanns tid i huset.

Det er planen, at huset skal genindvies i maj 2011.