x

Drachmanns Hus i Skagen genåbner efter renovering

Pressemeddelelse 25. maj 2011

Kunstneren Holger Drachmanns hus på Hans Baghs Vej i Skagen er blevet sat i stand fra yderst til inderst. Det fredede hus har med støtte fra bl.a. Realdania fået en gennemgribende istandsættelse af såvel murværk, bindingsværk, vinduer og døre, ligesom de indvendige overflader og tekniske installationer er blevet gennemgået.

Det smukke hus, hvor Drachmann boede fast fra 1902 til 08, ligger midt i en vild og frodig have, og selvom både huset og dets omgivelser gennem de mange år er blevet løbende vedligeholdt, havde tidens tand gennem årene gnavet på kunstnerhjemmet, og huset havde pådraget sig nogle alvorlige skavanker. Fodremmen på nordsiden af huset var forsvundet, murværk og bindingsværk havde kendt bedre dage, og i det hele taget trængte bygningen efterhånden til en overhaling af væsentlig større dimensioner end almindelig vedligeholdelse.

Indendørs havde man i nogle år haft et voksende problem med borebiller, så her var der brug for i højere grad at kunne styre klimaet, så risikoen for insektangreb minimeres.

Bestyrelsen for den selvejende institution ”Holger Drachmanns Hus paa Skagen” fik derfor, finansieret af Realdania, udarbejdet et projektforslag til restaurering af huset.

Derefter begyndte arbejdet med skaffe sponsorer til den omfattende renovering, og med donationer fra Realdania, Beckettfonden, Knud Højgaards Fond, Det Obelske Familiefond, Sonningfonden og Kulturarvsstyrelsen kunne man i foråret 2010 tage hul på arbejdet med at totalrenovere Drachmanns Hus.

I første omgang blev huset tømt for alt inventar, som forinden blev nøje registreret og som efterfølgende er blevet konserveret og restaureret efter alle kunstens regler af Bevaringscenter Nordjylland. Derefter rykkede håndværkerne ind, og hele restaureringen blev udført med stor respekt for den oprindelige bygning.

Lørdag den 4. juni, hvor det netop er 100 år siden, at dørene blev slået op til museet for første gang, genåbner man huset efter den vellykkede restaurering. Det sker ved en reception for bl.a. de håndværkere, der i et års tid har haft deres faste gang i Drachmanns Hus. Ved denne lejlighed bliver der også mulighed for at smage på den champagnepunch, som man fandt en håndskrevet opskrift på i én af Drachmanns slagbænke under renoveringen.

Dagen efter bliver museet åbnet for offentligheden, som nu i mange år fremover vil kunne fryde sig over et smukt restaureret hus med masser af sjæl og med masser af historier om digteren og marinemaleren Holger Drachmann.