x

Hospice i samhørighed med vejrlig og årstider

På Hospice Djursland er der tænkt alt. Bygningen er formet som en cirkelbue, der udnytter grundens enestående beliggenhed tæt ved Følle Bund. Den er lys og åben med gårdhaver og mange opholdsmuligheder med afvekslende dagslysindfald, som skaber en tæt samhørighed med vejrlig og årstider. I direkte forbindelse med bygningen er der anlagt sansehave med stisystem, der er præpareret, så kørestole og patientsenge kan komme rundt i haven. Overordnet er der lagt vægt på, at hospicet kan fremtræde hjemligt og ikke som et hospital eller andre institutioner. Alle patientstuer og opholdsarealer har udgang til terrasser og udsigt mod syd over Følle Bund.

Plads til både fællesskab og privatliv

Hospicebygningen, som har et bygningsareal på ca. 2750 m2, indeholder mange muligheder og funktioner. Patientstuerne og opholdsarealerne, der er kernen i hospicet, giver fine muligheder for både privatliv og fællesskab, og for at familie og pårørende kan være til stede. Blandt opholdsrummene kan nævnes køkken/alrum, musikstue, bibliotek og reflektionsrum. Huset rummer selvsagt også plads til pleje, palliativ behandling, køkken, administration, gæsteværelser osv.. Hospice Djursland er åbent mod omverdenen, og der er plads til, at de mange frivillige kan være en del af hospicets hverdag, ligesom der er plads til afholdelse af møder, foredrag og andre arrangementer. Åbenheden kommer også til udtryk på den måde, at de fysiske rammer er udformet således, at tværorganisatorisk samarbejde og vidensdeling kan foregå ubesværet.

Det Gode Hospice

Udviklingen af rammerne for Hospice Djursland skete med afsæt i vores program ”Det Gode Hospice”, og det er ambitionen at Hospice Djursland på en ny måde viser, hvordan de fysiske rammer kan spille sammen med hospicefunktionen – og dermed understøtte den menneskelige omsorg i en svær tid. ”Det Gode Hospice” er nu afsluttet, men viden bliver videreudviklet selvstændigt af Palliativt Videncenter under ”Arkitektur & Lindring” og favner nu den palliative indsats bredt. 

Det Gode Hospice