x

Fokus på de fysiske rammer

Hospice Søndergård er et hospice med plads til 14 beboere beliggende i Søndergårdsområdet nær Måløv S-togs station. Nord for hospicet ligger en lille sø og alle beboerstuerne er placeret, så der er udsigt til søen. Der er lagt vægt på at skabe et hjemligt miljø og hvor beboeren kan præge sin 36m2 bolig inkl. badeværelse. Programmet Det Gode Hospice viser det potentiale, der ligger i at arbejde bevidst med udformningen af de fysiske rammer, så disse fungerer som et aktivt element. Det er med til at forhøje livskvaliteten for patienter og deres pårørende ved livets afslutning.

Programmet Det Gode Hospice er blevet virkeliggjort i en række demonstrationsprojekter rundt omkring i Danmark. Programmet Det Gode Hospice er nu afsluttet, men viden bliver videreudviklet selvstændigt af Palliativt Videncenter under ”Arkitektur & Lindring” og favner nu den palliative indsats bredt.

Det Gode Hospice