x

Hospicegården Filadelfia

Hospicet ligger i Dianalund, smukt placeret på et åbent grønt område ved Epilepsihospitalet på Filadelfia. Med navnet Hospicegården ønsker man at signalere et sted hvor livet leves i familien, blandt de ansatte og venner med en fælles opgave. Det drejer sig om at give beboerne den bedste afslutning på deres unikke livsforløb – og de pårørende et godt fundament at komme videre på.

Tema

Hospicegården Filadelfia er opført med støtte fra os og er et demonstrationsprojekt for det udarbejdede program ”Det Gode Hospice”. Programmet for Det Gode Hospice viser det potentiale, der ligger i at arbejde bevidst med udformningen af de fysiske rammer, så disse fungerer som et aktivt element, der er med til at forhøje livskvaliteten for patienter og deres pårørende ved livets afslutning. Programmet for Det Gode Hospice er blevet virkeliggjort i en række demonstrationsprojekter rundt omkring i Danmark.  

Programmet for ”Det Gode Hospice” er nu afsluttet, men viden bliver videreudviklet selvstændigt af Palliativt Videncenter under ”Arkitektur & Lindring” og favner nu den palliative indsats bredt.

Projektfakta

Kontakt

  • Kort

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

Kort

Elmevej 7
4293 Dianalund

Relaterede projekter Se alle projekter

Svanevig Hospice

Hospice Djursland

Det Gode Hospice

Arkitektur & Lindring

{{ title }}

{{ description }}