Hverringe

Den fynske herregård Hverringe er eksempel på en unik og velbevaret bygningsarv. Hverringe indgår i Realdania–kampagnen ”Fremtidens Herregård”, der indledtes i 2008. Gårdens ejer, Niels Juel Reventlow, er manden bag projektet, der har ført til etableringen af et videnscenter for bygningsbevaring med udstilling, rådgivning og salg af materialer.

En bred vifte af aktiviteter

Frivillige landskabsfredninger og en stærk interesse for bevaring og styrkelse af kulturhistoriske værdier har gennem generationer skabt den unikke, velbevarede helhed, som Herringe udgør i dag. Herregården er en naturlig ramme for det vigtige videnscenter for bygningsbevaring. Visionen om at skabe et sted, hvor husejere, håndværkere og arkitekter kan se, lære om og købe materialer til bygningsbevaring lever i bedste velgående. Hverringe drives både som landbrug, skovbrug og turismecentrum i form af campingplads med restaurant, catering, oplevelser og events. Et videnscenter for bygningsbevaring fører både til mere liv i området og understøtter den aktive bevaringsindsats, som allerede er herregårdens adelsmærke.

Projektet har omfattet nedrivning af herregårdens maskinhaller, retablering af engforløb samt fældning af enkelte trægrupper. Derudover er den gamle bindingsværksbygning på det nærliggende Broløkke blevet sat i stand og indrettet til restaureringscentrets møder og konferencer. I avlsbygningerne er der indrettet værksteder og udstillingsrum, og endelig er der opført et maskinhus bag det gamle.

Forretningsideen har været at samle og formidle de råd, som eksisterende centre og rådgivere anbefaler, og tilbyde husejere, håndværkere og arkitekter muligheder for at se og købe de anbefalede byggematerialer. Og ikke mindst er det ideen at samarbejde med andre videnscentre, byggemarkeder, ejerforeninger, skoler og turistorganisationer om blandt andet kursusaktiviteter, værksteder og guidede ture – alt sammen med fokus på bygningsbevaring.

Kampagnen ”Fremtidens Herregård”

Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og bidrage til at genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to idékonkurrencer har kampagnen givet støtte til i alt 24 nytænkende projekter på herregårde overalt i Danmark. De udvalgte projekter understreger alle – på hver deres måde – hvordan en revitalisering af herregårdenes bygninger kan udvikles som ramme om forretningsmæssig innovation og udvikling i landdistrikterne, og de viser, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2008
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 175 mio. kr. (For hele kampagnen)
  • Websites
  • Hverringe
  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Hverringe Gods, Hverringevej 206

5300 Kerteminde

Relaterede projekter Se alle projekter

Tinghuset på Voergaard Slot

Sanderumgaards have

Borreby Gods

Odense Adelige Jomfrukloster

{{ title }}

{{ description }}