x

Et ønske om en ny udvikling  

Lige over for Hverringes hovedbygning ligger Gl. Broløkke, som er en tidligere herregård fra 1600-tallet. På grund af et omfattende forfald var bygningen tæt på at lade livet - det satte ejeren heldigvis en stopper for. Ejeren af Hverringe og Gl. Broløkke ønskede nemlig at bygge videre på historien og bruge den til at sætte gang i en ny udvikling.     

Fastholdelse af traditioner

Ved istandsættelsen og indretningen af den gamle renæssancebygning, er vægten lagt på at genskabe herregårdens væsentlige bygningsdetaljer - inklusiv tre meget store ildsteder, oprindelig ruminddeling og genanvendelse af de originale døre. Den oprindelige hovedindgang er genskabt, og alt interiør blev nymalet i farver, som var moderne i 1700-tallet. Udvendigt står den restaurerede herregårdsbygning med rødkalkede tavl og rødmalet tømmer.  

Webshop, videns- og kursussted

I 2014 blev dørene slået op for Hverringe Centrum for Restaurering - webshop, videns- og kursussted for håndværkere, arkitekter og husejere. Målet var at skabe et sted og et netværk af mennesker med forstand på bygningsrestaurering, som ejere af bygninger, der er opført før 1960 kan støtte sig til. Gl. Broløkke står i dag som en form for udstillingsmodel, som viser, hvordan en målrettet og nænsom restaurering både kan skabe et smukt resultat og en moderne, komfortabel bolig. En lokal restaureringstegnestue - og senere et konserveringsværksted - er rykket ind, og derudover er der kommet en sal med plads til 250 mennesker til. Der bliver drevet webshop, og to ansatte sørger for at drive og videreudvikle restaureringscentret. 

Fremtidens Herregård - kampagnen

Siden 2008 har vores kampagne Fremtidens Herregård arbejdet for fremsynede initiativer og idéer, der puster nyt liv i herregårdenes historiske bygninger og bidrager til at sikre og udvikle de unikke kulturværdier. 

Med kampagnen har vi  afholdt tre idékonkurrencer, hvor alle herregårdsejere var inviteret til at byde ind. I alt har 36 projekter fået støtte til at gøre den gode idé bedre, og 24 herregårde har fået støtte til at føre den ud i livet.

Fremtidens Herregård