x

København vært for kongres om megabyer

Pressemeddelelse 27. juni 2007

I år afholder IFHP (International Federation for Housing and Planning) verdenskongres i København. Kongressens tema “Futures of Cities - Byernes Fremtider” vil gøre København til centrum for en global bydiskussion, som i disse år er mere aktuel end nogensinde. Kongressen gennemføres i samarbejde mellem Miljøministeriet, Københavns Kommune og Realdania. 

”Futures of Cities” er IFHP’s 51. verdenskongres, og i år skal kongressen skabe debat om udfordringerne for fremtidens storbyer. Temaet er valgt, fordi 2007 markerer et afgørende år for den globale byudvikling, idet mere end 51 % af verdens befolkning nu for første gang i verdenshistorien bor i byområder. For bare 100 år siden var det kun 10 %, der levede i byerne, og udviklingen mod stadig større byer ser ud til at fortsætte.  

Byernes vokseværk må ikke resultere i byområder, der er mindre sunde eller mindre rare at bo i - det er udfordringen for verdens politikere, byforskere, byplanlæggere. Et af kongressens vigtige temaer er derfor, hvordan de meget store byer kan udvikles med fokus på bæredygtige sociale og miljømæssige sammenhænge.   

Kongressen afholdes i København 23.-26. september 2007 

IFHP gennemfører årets kongres i et samarbejde med Københavns Kommune, Miljøministeriet og Realdania.

Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, siger: ”Fremtidens byudvikling er blevet et nutidsproblem, som vi – også i Danmark – må forholde os meget konkret til. Hos Realdania ser vi IFHP-verdenskongressen som et enestående forum til at få nogle konkrete internationale erfaringer på bordet om, hvordan vi bygger sunde og miljørigtige boliger, og hvordan vi designer miljørigtigt sunde og socialt afbalancerede byer.”  

Miljøminister Connie Hedegaard, siger: "Det er en næsten ufattelig kendsgerning, at en væsentlig del af millionbyerne i især Asien, Sydamerika og Afrika nu vokser med en rivende fart. Folk fra landet tager til storbyerne for at søge bedre livsbetingelser. Ikke mindst på grund af klimaforandringerne, der allerede har store konsekvenser overalt i verden, mærker vi også i Europa den nye globale virkelighed - både for det positive og for det negative. Derfor er konferencens tema så uhyre aktuelt: Det stiller store krav til politikere, at vi både skal magte de byplanmæssige udfordringer og samtidig håndtere de globale miljømæssige udfordringer, millionbyerne giver. Mere end nogensinde er der behov for bæredygtige modeller for byudviklingen. Jeg håber, at konferencen i 2007 kan give et bypolitisk indspil til FN's klimatopmøde, som finder sted i København i 2009. Der er brug for det. For mange af de væsentlige udfordringer på klimaområdet skal håndteres af storbyerne."  

Overborgmester Ritt Bjerregaard, Københavns Kommune, siger: "I byerne har vi mulighed for at forbedre menneskers livsvilkår og løse de globale udfordringer indenfor miljø og bæredygtighed. Jeg forventer, at IFHP-kongressen giver os en international platform, hvor vi kan diskutere, hvordan vi tackler morgendagens udfordringer. Jeg glæder mig til at høre om erfaringer fra udlandet og til at præsentere, hvordan vi i København arbejder med at skabe en levende storby, hvor der er plads til alle."

Et højt profileret deltagerfelt
Et spændende felt af førende eksperter har allerede meldt sig som talere ved kongressen: Som hovedtaler er bl.a. arkitekterne Rem Koolhaas, Ken Yeang og Jan Gehl samt professor i arkitektur og byliv Richard Burdett fra London School of Economics (LSE) og professor i byudvikling Peter Newman fra Murduch University i Perth, Australien. Desuden deltager flere danske politikere, bl.a. miljøminister Connie Hedegaard og overborgmester i Københavns Kommune, Ritt Bjerregaard.

I alt ventes 700 beslutningstagere, forskere og studerende fra mere end 40 forskellige lande at tage turen til København for at deltage i kongressen.  

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, tlf.: 7011 6666
Vicedirektør Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen, tlf.: 40455873
Pressesekretær Kasper Fogh, København Kommune, tlf.: 2844 1678
Projektleder Regitze Marianne Hess, IFHP, tlf.: 3288 5241