x

København er udgangspunkt for international videndeling om fremtidens boliger og byer

Pressemeddelelse 10. marts 2014

IFHP – The International Federation for Housing and Planning – vil i de kommende år være en inspirerende international aktør i den samling af institutioner, der med København som geografisk udgangspunkt, arbejder for at formidle viden om byudvikling, byggeri, arkitektur og design i Danmark og internationalt. IFHP er i 3-års perioden 2014–2016 sikret et basisbidrag på i alt 21 mio. kr. fra Realdania. IFHPs drift finansieres i øvrigt af medlemskontingenter fra medlemmer samt indtægter fra sponsorater og arrangementer.

Verden over kigger man til København og andre danske byer for at få inspiration til byrum, cykelkultur og kollektiv infrastruktur, og generelt er den danske design- og planlægningstradition inden for både byer og boliger højt anerkendt mange steder i verdenen. IFHP fik øjnene op for Københavns mange kvaliteter, da man for nogle år siden holdt sin verdenskongres i København med Realdania som initiativtager i samarbejde med Miljøministeriet, Københavns Kommune og Kunstakademiets Arkitektskole.

I august 2013 valgte den verdensomspændende sammenslutning så at etablere sig med sit hovedkontor i den danske hovedstad. Ambitionen er at blive den ledende internationale non-profit organisation for bæredygtig byudvikling. Organisationens konsolidering i København er styrket gennem den 3-årige aftale, der er indgået med Realdania.

”Realdania har været én af drivkræfterne bag den proces, der er i gang med at forvandle IFHP til en moderne, ambitiøs og resultatskabende organisation for bæredygtig byudvikling. Der er hårdt brug for international videndeling i forhold til byernes udvikling. Vi vil gerne understøtte den samfundsudvikling, der gør byerne socialt og miljømæssigt bæredygtige og dermed værd at leve i”, siger Realdanias administrerende direktør Jesper Nygård og tilføjer:

Byer kommer af sig selv. Men gode byer kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Derfor er videndeling og stærke traditioner vedrørende både planlægning og boligforhold afgørende. Og her spiller IFHP en central rolle.

Administrerende direktør Jesper Nygård, Realdania

 

Adm. direktør Ole Stilling siger: ”Verden kigger i disse år på Norden, for at efterstræbe den livskvalitet som mange undersøgelser indikerer, at der er i nordiske byer. Placering af IFHP’s hovedkontor i København vil give danske byudviklere bedre mulighed for at præsentere deres planer og resultater. Vores erfaring er, at de store byer i Verden ofte skaber positive forandringer ved at lære af mindre byers resultater, så selv om man kan føle sig lille i global skala, så kan man gøre en forskel i IFHP-regi”.

IFHP er en medlemsorganisation, der består af kommuner, professionelle institutioner og fagfolk. Fælles for medlemmerne er, at de brænder for at formidle viden om og erfaringer fra byggeri, strategisk byplanlægning og bæredygtig byudvikling.

IFHP har kontor i Fæstningens Materialgård ved Christians Brygge i København. Organisationen bliver en naturlig del af det miljø, som samler sig omkring Bryghusprojektet, hvor bl.a. Dansk Arkitektur Center får til huse sammen med andre institutioner, der arbejder med byudvikling, byggeri, arkitektur og design. Huset bliver et nyt samlingssted – en såkaldt ”væksthub” for branchen, hvor der skal arbejdes, udstilles, forskes og tænkes.