x

Vi har med denne kampagne ønsket at sætte ekstraordinært fokus på de ildsjæle, der dagligt lægger tusindvis af timer i frivilligt arbejde i det byggede miljø. For ildsjæle er det lysten frem for pligten, der driver engagementet, og de er villige til at investere masser af kræfter og hjerteblod i lokalsamfundets tjeneste.

Netværk, inspiration og økonomisk støtte

Målet med ildsjælekampagnen er – ved hjælp af inspiration, netværk og økonomisk støtte – at hjælpe landets ildsjæle med at skabe livskvalitet i det byggede miljø.

Kampagnen bygger på erfaringer fra tidligere projekter, der viser, at ildsjæle genererer projekter og udvikler områder inden for det byggede miljø, som ikke ville opstå i det traditionelle og kommercielle regi. Samtidig er projekterne båret af en kærlighed og stolthed til projekterne og lokalsamfundet, der giver god forankring og bidrager til projekternes levedygtighed og bæredygtighed.

Ildsjæle har således i særlig grad modet til at sætte spændende og nytænkende projekter i gang, men de er ikke nødvendigvis eksperter på området og heller ikke nødvendigvis erfarne projektmagere. Derfor er der behov for et forum, hvor frivillige ildsjæle og professionelle aktører som foreninger og kommuner kan mødes og udveksle viden og erfaringer.

Kampagneaktiviteter

  • Netværk: Hjemmesiden (nu nedlagt) med bl.a. ’Ildsjælebørsen’ og en Facebook-gruppe, hvor byggeriets ildsjæle og deres samarbejdspartnere kan gå i dialog og følge med i kampagnens udvikling.
  • Inspiration og viden: Der er afholdt inspirationsmøder i fem kommuner i løbet af efteråret 2011. Af øvrige aktiviteter kan nævnes en årlig ’Ildsjælenes Dag’, en studiemesse for ildsjæle og diverse kurser og andre videnstiltag.
  • Økonomisk støtte: Støtte til udvikling og realisering af op til 50 projekter. 

Når lysten driver værket - Byggeriets ildsjæle

Når lysten driver værket - Byggeriets ildsjæle

I forbindelse med kampagnen blev bogen " Når lysten driver værket - Byggeriets ildsjæle" udgivet i samarbejde med Dansk Bygningsarv.

E-katalog
Pdf