x

Inger og Johannes Exner valgte i 1961 at opføre et hus til sig selv og deres børn i Skodsborg på en meget skrånende grund med gamle træer. Huset er kendetegnet ved brugen af få, gennemgående og traditionelle materialer, og samtidig forholder det sig specifikt til den historiske grund.

Huset, der blev købt af Realdania By & Byg i 2013, indgår nu i samlingen af arkitekternes egne huse som et betydningsfuldt værk i udviklingen af dansk arkitektur og parcelhusbyggeri. 

Huset er kendetegnet ved brugen af ganske få og ærlige materialer; tegl, natursten og træ, som benyttes konsekvent igennem hele bygningen og er videreført i garagen samt belagte udearealer. Overalt tager detaljering, proportionering og byggeteknik udgangspunkt i materialet selv.


Huset er skabt som to parallelle murede langsider med gavle af træ. Huset er udlagt over to krydsende akser, der hver ender i et vindue og dermed lader blikket strække sig. Som centrum for familien og huset er den store spisestue, og på hver side ligger henholdsvis sove- og domestikfunktionerne mod haven og kontor samt opholdsstue mod gaden. Der anes en note af det traditionelle længehus men i en raffineret fortolkning med øje for moderne familiemønstre.

På grunden ligger en fredet bronzealdergravhøj med høje lindetræer. Det fortælles, at dette var Struensee og dronning Caroline Mathildes hemmelige mødested, da hoffet residerede på det nærliggende Hirschholm Slot. Exner lader højen og grundens karakter være den betingende faktor for husets disponering og placering. Huset underordner sig grunden og omgivelserne på bedste vis, når det ’kravler’ op ad skrænten og lader både de indre og ydre funktionsrum være bestemt af de nære omgivelser.  

Inger og Johannes Exner

Inger og Johannes Exner

Inger og Johannes Exner (begge født i 1926) er uddannede på Kunstakademiets Arkitektskole i København, hvor de blev færdige i 1954. I 1958 åbnede parret egen tegnestue.

Deres første store opgave var Sankt Clemens Kirke i Randers. De har tegnet og restaureret flere kirker og er tillige kendt verden over for deres restaurering af Koldinghus; en restaurering, der stod på fra 1972-1994.

Johannes Exner blev i 1965 lektor og leder af restaureringsafdelingen på Arkitektskolen Aarhus og var fra 1984 til 1992 professor samme sted.

Restaurering

Udover Exner-parret har huset blot haft en anden ejer, til Realdania By & Byg erhvervede det i 2012. Huset fremtræder derfor særdeles autentisk og originalt i rumlig indretning og aptering.

Efter Realdania By & Bygs overtagelse har huset gennemgået en nænsom restaurering, der har koncentreret sig om restaurering af overflader, etablering af dræn og fugtsikring af kældervægge samt etablering af et nyt hegn og ny beplantning mod vejen.

Huset er udlejet til privat beboelse.