x

Innovation er vejen – også i byggeriet

Pressemeddelelse 9. marts 2011

Mindre CO2 aftryk, finanskrise, bæredygtighed og globalisering. Byggeriet står over for store forandringer i disse år, som giver byggesektoren nye muligheder, men det kræver at dens virksomheder bliver dygtigere til at udvikle nye løsninger. Et initiativ fra Realdania skal medvirke til at skabe og videreudvikle et aktivt innovationsmiljø i byggesektoren i Danmark.

Det samlede innovationsinitiativ omfatter tre særlige delinitiativer. De tre initiativer er rettet mod tre led i byggeriets innovationsproces, hvor der traditionelt har været udfordringer med innovation og fornyelse i byggesektoren.

Åbne innovationsmetoder til byggeriet – en åben innovationsplatform for aktører inden og uden for byggeriet. Platformen skal blandt andet gøre det muligt for bygherrer og virksomheder at udbyde udviklingsopgaver og udveksle idéer og inspirere andre til nye innovationsmetoder. Dette initiativ gennemføres i partnerskab med Erhvervs- og Byggestyrelsen og med Dansk Arkitektur Center som operatør.

Med initiativet ønsker Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsen at sikre, at åben innovation som kilde til nytænkning også kommer byggeriet til gode. Det skal ske med metoder og løsninger, der er tilpasset danske forhold. Initiativet har bl.a. hentet inspiration fra den amerikanske fond Rockefeller Foundations program ”advancing Innovation Processes to Solve Social Problems”.

”En åben innovationsplatform vil kunne knytte aktører med behov for innovation sammen med dem, der har de gode ideer. Det handler om at bringe parter sammen og øge dialogen på tværs af fagligheder og brancher, kort sagt ’tænke ud af boksen’ i byggeriet,” siger Lennie Clausen, projektleder i Realdania.

“Produktiviteten i byggeriet skal op. En af vejene er, at vi styrker innovation og nytænkning. Vi har gode erfaringer fra andre brancher med at lade medarbejdere og virksomheder udvikle nye og smartere arbejdsprocesser og løsninger. Derfor glæder det mig, at vi nu også får mulighed for at skabe effektiv videndeling og dialog i den danske byggebranche om udviklingen af nye løsninger. Det kan være med til at skabe grundlagt for øget innovation i byggeriet” siger vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Søren Tegen Pedersen.

Adgangen til finansieringskilder og support til gennemførelse af innovation skal være nemmere at finde for de innovative virksomheder i byggesektoren. Analyser viser, at der findes mange finansieringskilder, som kunne være relevante for de virksomheder og institutioner, der gerne vil give sig i kast med udviklingsopgaver. Men problemet hos byggeriets virksomheder er ofte at få øje på mulighederne – og ikke mindst håndtere den ofte komplicerede ansøgningsproces. En mere omfattende og bedre rådgivning vil her kunne gøre en stor forskel. Dette initiativ gennemføres med konsulentfirmaet SMITH som operatør.

Udvikling, afprøvning og dokumentation af bæredygtige løsninger til det byggede miljø. Byggeriet har brug for et ”miljø”, hvor virksomheder kan få inspiration og hjælp til prototypeudvikling, test og 1:1 afprøvning af udviklingsidéer – specielt inden for bæredygtige løsninger. Realdania vil derfor sætte særlig fokus på netop dette felt. Den store udfordring er at få tænkt afprøvninger ind i en innovationsproces. Håbet er, at initiativet kan medvirke til at skabe bevidsthed og viden hos udviklingsorienterede virksomheder om, hvor og hvordan de kan teste deres løsninger i konkrete innovationsprojekter.

Realdania har afsat 38 mio. kr. til gennemførelse af de tre initiativer, der er planlagt til at løbe over de næste 5 år. Derudover er forudsat en forventet medfinansiering fra de deltagende virksomheder.

”Vi ser et stort behov for at styrke innovationsindsatsen i byggeriet. Vi har tidligere – med bl.a. initiativet Byggeriets Innovation – sat fokus på dette område med gode resultater. Med det nye omfattende initiativ er det vores ambition at medvirke til at give byggeriets parter en øget bevidsthed om innovation som en uomgængelig del af praksis, samt at bidrage til parternes viden, vilje og åbenhed til at skabe fortsat udvikling i byggeriet,” uddyber Lennie Clausen, projektleder i Realdania.