x

Innovationsradar.dk hjælper byggeriets gode ideer på vej

Pressemeddelelse 3. november 2011

En ny hjemmeside kobler gode idéer i byggeriet med den funding, der kan være med til at realisere dem. Bag initiativet står Realdania, som gerne vil styrke byggeriets innovation.

Det skorter ikke på kreativ og løsningsorienteret idéudvikling, når byggefolk samarbejder om nye byggeprojekter. Men byggeriets virksomheder er ikke gode til at omsætte de mange gode ideer til nye løsninger – produkter og metoder – som rækker ud over det enkelte byggeri. Og byggebranchen kunne også være bedre til at udnytte de mange støtte- og tilskudsmuligheder, der står til rådighed for innovative virksomheder og initiativer.

Alene de offentlige innovationsordninger fordeler årligt 4 mia. kr. til innovation og udviklingsprojekter, men kun en meget lille del af disse mange udviklingspenge kanaliseres over i byggesektoren. Samfundet går derved glip af væsentlige bidrag til at løse vores CO2 problemer, nedbringe energiforbruget og forbedre produktivitet og konkurrenceevne. Det vil et nyt Realdania-støttet initiativ nu forsøge at lave om på.

En ny hjemmeside – innovationsradar.dk – gør det let for idémagere og udviklingsorienterede virksomheder i byggesektoren at finde frem til de funding-muligheder, som kan gøre det muligt at udvikle de gode idéer til praktiske løsninger.

Radarbillede over relevante fonde

På innovationsradar.dk kan innovative projektmagere nemt og hurtigt finde frem til de fonde og støtteordninger, som matcher netop deres udviklingsprojekt.

Hjemmesiden giver også vejledning i, hvordan man omsætter sin idé til en projektbeskrivelse og udarbejder ansøgninger – og mulighed for personlig rådgivning om fonde og ansøgningsprocessen hos operatøren af hjemmesiden, Smith Innovation, som har specialiseret sig i netop dette. Endelig er der gode eksempler til inspiration – og et bibliotek med andre nyttige værktøjer og guidelines.

Projektleder i Realdania, Lennie Clausen, siger: ”Vi ved fra tidligere Realdania-initiativer – bl.a. Byggeriets Innovation – at det godt kan lade sig gøre at få de gode idéer gjort til virkelighed. Finansieringen er helt afgørende, men mange er ikke opmærksomme på de midler, der rent faktisk er til rådighed. Derfor tror vi på, at et værktøj som Innovationsradaren kan hjælpe, så flere får øje på de gode støttemuligheder, der rent faktisk eksisterer.”

Michael H. Nielsen, formand for InnoBYG og direktør i Dansk Byggeri, ser en god sammenhæng mellem Innovationsradar.dk og konsulenttjenesten InnoBYG Projekthjælp, som er etableret som en del af innovationsnetværket InnoBYG, der arbejder med nye løsninger til energieffektivt- og bæredygtigt byggeri: ”InnoBYG projekthjælp er baseret på samme grundtanke som Innovationsradar.dk, nemlig at fremme innovation i byggeriet gennem målrettet rådgivning om projektudvikling og finansiering af innovationsaktiviteter. Derfor hilser vi den nye hjemmeside velkommen, og vi ser frem til at samarbejde og koordinere om at hjælpe byggeriet med innovation og udvikling.”

FAKTA

Om Innovationsradar.dk

● Hjemmesiden innovationsradar.dk er udviklet til byggeriets idémagere, innovative virksomheder og udviklingskonsortier, som har brug for økonomisk støtte til at realisere deres projekt.

● På hjemmesiden kan brugerne skaffe sig overblik over mere end 150 primært danske støtteordninger og fonde, der rummer muligheder for innovationsprojekter i byggeriet – og identificere de støttemuligheder, som kan være relevante i forhold til deres projekt.

● Innovationsradaren fungerer ved, at man specificerer en række sorterings-kriterier, som udmøntes i et ”radarbillede” over relevante funding-muligheder. I radarbilledet er fondene vist som cirkler, der skifter i størrelse og farve, alt efter hvor godt de matcher søgekriterierne. I stedet for radarbilledet kan man også bede om en almindelig listevisning over de relevante fonde.

Innovationsradar.dk indeholder også:  

● Step-by-step guide til at udvikle den gode idé til flyvefærdigt projekt. Guiden er opdelt i faserne: Ideudvikling – Fondsansøgning – Projektbeskrivelse.

● Best cases inden for innovation og byggeri med fokus på vellykket funding.

● En vidensbank med værktøjer og guidelines, som kan være nyttige i forbindelse med innovation og støtteansøgning.

● Adgang til rådgivning om fonde og ansøgningsproces, ydet af Smith Innovation.

Om Realdanias innovations-initiativer

Realdania står bag Innovationsradar.dk og støtter hjemmesidens drift frem til 2015. Hjemmesiden er udviklet og drives af Smith Innovation.

Innovationsradar er et af tre Realdania-initiativer, der støtter innovation i byggeriet. I et parallelt initiativ etablerer Realdania sammen med DAC og Erhvervs- & Byggestyrelsen en åben innovationsplatform, hvor brugere og virksomheder i og uden for byggeriet åbent udbyder udviklingsopgaver. Et tredje initiativ har som mål at skabe et miljø, hvor virksomheder i byggeriet kan få hjælp til prototypeudvikling, test og 1:1 afprøvning af løsninger til et mere bæredygtigt byggeri.

Om InnoBYG projekthjælp

InnoBYG projekthjælp er en del af InnoBYG. InnoBYG er byggebranchens nye innovationsnetværk med fokus på energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Netværket er et tværgående samarbejde for alle dele af byggesektoren, som skal styrke videndeling og samarbejde om de samfundsmæssige udfordringer, byggesektoren kan være med til at løse. Det sker bl.a. gennem konkrete udviklings- og afprøvningsprojekter – samt gennem konsulenttjenesten Projekthjælp.

Initiativet løber frem til juni 2014. Det medfinansieres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Teknologisk Institut er sekretariat for InnoBYG.

Om byggeriet i samfundsøkonomien – og innovationen i byggeriet  

● Byggeriet er blandt de dominerende sektorer i dansk erhvervsliv og økonomi. Alt efter hvordan man opgør det, står byggesektoren for 10%-20% af bruttonationalproduktet. Innovation og udvikling, som styrker byggeriets produktivitet, vil derfor levere et vægtigt bidrag til den danske produktivitet og konkurrenceevne.

● Blot 4% af de samlede uddelinger til innovation og udvikling fra de tyve største fonde og tilskudsordninger i Danmark gik i 2010 til virksomheder og projekter i byggesektoren.