x

Jels Mølle har fået ny beklædning på hatten

Pressemeddelelse

21. oktober 2009

Midt i Jels By i Vejen Kommune – ved Hærvejen og Pilgrimsruten - ligger Jels Mølle, en kornmølle som blev bygget i 1859. Møllen har nu med hjælp fra Realdania fået ny beklædning på hatten.

test
Møllens hat blev i 1977 beklædt med nye egespån. Men med årene er der udvasket en del garvesyre fra disse egespån, hvilket har bevirket, at møllens krop er blevet misfarvet. For tre år siden begyndte taget tillige at blive utæt. Da Jels Mølle er fredet, aflagde Kulturarvstyrelsen møllen et besøg, hvorefter det blev besluttet, at der skulle nye spån på hatten.

Kulturarvstyrelsen og Realdania har efterfølgende støttet projektet med hver 50% af det samlede budget på knap 400.000 kr.

”Vi er meget taknemmelige for Realdanias indstilling til restaurering af hatten, og for det gode samarbejde vi har haft med Kulturarvstyrelsen,” siger Ole Ravn, Foreningen til bevarelse af Jels Mølle. - ”Vi har denne gang valgt akaciespån, hvilket vil give hattens beklædning en længere holdbarhed. Træet har mindre garvesyre end egetræet, og det betyder, at der kommer mindre udvaskning på møllens krop.” 

”Møllen er velbevaret og udgør et markant vartegn i Jels. Den har tydeligvis stor betydning for lokalsamfundet, hvilket ses af den velfungerende mølleforening, som holder liv i møllen,” siger projektleder Eske Møller, Realdania.

Jels Mølle er en vindmølle af hollandsk type med galleri. Undermølle og overmølle er grundmuret og kalket hvid. Hatten er løgformet, og vingerne er til sejl. Møllen krøjes manuelt fra galleriet.

I 1956 blev møllen købt af Foreningen til bevarelse af Jels Mølle. Siden har foreningens bestyrelse og medlemmer sørget for at dette kulturminde stadig bevares.

Foreningen til bevarelse af Jels Mølle har ca. 250 medlemmer, som med deres kontingent bidrager til den nødvendige økonomi til vedligeholdelsen.

Mere end 60 af medlemmerne er med i et af de 10 møllevingedrejelaug. Disse laug er forpligtet til at mødes hver tiende uge, således at vingerne kører rundt mindst en gang om ugen. Mindst et medlem fra hvert laug deltager i den årlige aktivitetsdag, hvor mølleforeningens medlemmer udfører ind- og udvendig vedligeholdelse og reparationsarbejde på møllen.

Møllen er i meget fin stand, og er som museum åben i turistbureauets åbningstid. Det gamle magasin huser Jels Turistbureau, medens den tidligere lejlighed er kontor og mødelokaler for turistforeningen og Jels Vikingespil.