x

Europas nordligste højderyg

Den kuperede højderyg, Jyske Aas, er Europas nordligste højderyg som blev formet af is og vand for omkring 12.000 år siden. Det udstrakte, fredede område er forbundet med en 30 kilometer lang sti mellem Dronninglund og Østervrå. Her når de højeste toppe op over 100 meter, og her finder man dybe dale, stejle bakker, store skovområder, rester af urskov, kulturhistoriske og geologiske effekter. Husene er billige, og i de sammenlagte landbrugs og funktionstømte bygninger er der oplagte muligheder for at etablere forskellige kunsthåndværksteder, atelierer og gårdbutikker.

Et fælles oplevelsesbælte

Konkret består projektet af tre typer fysiske tiltag: Stjernepladser, der tager imod de besøgende og leder dem ud i området. Enkle standere, der markerer aktører, særlig natur og kulturhistoriske områder. Og endelig etableringen af fysiske og digitale netværk. Bag idéen stod ca. 100 private aktører og organisationer fra området, som ville udvikle de nye tilbud i en række netværks- og arbejdsgrupper. Oplevelsesbæltet er baseret på de muligheder, aktiviteter og aktører, som allerede eksisterer på stedet, og målet har været at samle og markedsføre området omkring Jyske Aas som et fælles oplevelsesbælte for helårsturisme i Østvendsyssel. Det foreløbige resultat af projektet er, at der lokalt og i kommunen er skabt en opmærksomhed på, at Jyske Aas rummer et potentiale for at skabe en stedbunden turismedestination i en kommune, der eller ikke har satset nævneværdigt på turisme.

Stedet Tæller

Projektet er en del af kampagnen Stedet Tæller, som har haft til formål at være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområder som Østvendsyssel.

Kampagnen Stedet Tæller

Bogen "Stedet tæller"

- om proces og erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i yderområder.