x

Naturligt mødested

Projektets omdrejningspunkt var at skabe et mødested inspireret af middelhavslandenes torve og pladser, hvor borgere naturligt kommer forbi og opholder sig. Projektets overordnede formål er at fastholde og videreudvikle boligafdelingens velfungerende fællesskab og fremme kontakten til beboerne i de nærliggende parcelhuskvarterer.

Ved at udvikle og ombygge eksisterende lokaler og uderum, som tidligere har huset et mindre lokalt butikscenter, er der skabt forbedrede fysiske rammer for fællesskab og samvær - på tværs af bebyggelserne og på tværs af generationerne. Caféen er først og fremmest et tilbud til de voksne, og den supplerer de tilstødende beboerlokaler, hvor der afholdes forskellige aktiviteter for børn og unge - eksempelvis lektiecafé.

Rum til mange aktiviteter

Udover de faste åbningstider vil caféen også blive anvendt til forskellige aktiviteter, eksempelvis spilleaftener, madaftener og mindre musik- og foredragsarrangementer. Omfanget af aktiviteterne tilrettelægges af caféens brugergruppe, som også står for alt det praktiske i forbindelse med caféens to faste ugentlige åbningstider. Indenfor i de nye lokaler, hvor der er siddeplads til 20 personer, er der etableret køkken med tilhørende bar/servering og opsat musikanlæg til cd/smartphone, en bogbyttereol og trådløst internet, så man kan sidde og surfe på nettet eller arbejde på sin medbragte computer.

Adgang til udearealet med træterrasse og bordebænkesæt sker via et stort dørparti, der kan skabe en åben forbindelse, når vejret tillader det. Friarealerne er tilplantet med slyngplanter på en eksisterende pergola, så udearealerne i højere grad end tidligere fremstår grønne og frodige. Projektet er planlagt med aktiv inddragelse af interesserede beboere, ligesom det også er beboerne, der fremover skal drive caféen - på frivillig basis.

Det gode boligliv 

Med kampagnen 'Det gode boligliv' ønsker vi, at bygge videre på de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for fællesskab og gode faciliteter og dermed støtte en positiv udvikling af boligområdernes kvaliteter, deres omdømme og oplevelsen af at bo et godt og trygt sted.

Kampagnen Det gode boligliv