x

Unikt kanonbådskur på Holmen bevares

Pressemeddelelse 27. september 2012

Det sidste originale kanonbådsskur på Holmen restaureres nu med støtte fra Realdania og Kultursstyrelsen.

I disse år gennemføres en omfattende restaurering af det ene kanonbådsskur på Holmen, der stadig har sit originale udseende fra 1820 i behold. Restaureringen gennemføres af den almennyttige fond: Fondet Kanonbådsskur nr. 3 i et samarbejde mellem Realdania og Kulturstyrelsen.

De fem andre kanonbådskure er totalt forandret

Af de seks bevarede skure er ét brændt og genopført, fire har undergået en så gennemgribende transformering, at de i princippet ikke længere er skure, men bekvemme kontorbygninger med isolering, el, vand, varme og store glaspartier i gavlene mod vandet.

Det sidste skur står stadig i sin oprindelige form som en simpel trækonstruktion beklædt med tegl og brædder. Den planlagte restaurering udføres med henblik på at bevare kanonbådsskur nummer 3 i den tilstand det er tænkt. Restaureringen vil efterlade Kanonbådsskur 3 i en autentisk stand, hvilket blandt andet indebærer, at skuret ikke isoleres.

Det 2000 kvadratmeter store skur vil fremstå restaureret i slutningen af 2014. Hensigten er, at det herefter dels skal udloddes som projektatelier for billedkunstnere og arkitekter, og dels udlejes til en række rosportsforeninger.

Kunstnere og arkitekter står bag restaureringen

Skuret ejes af Fondet Kanonbådsskur nr. 3 – en almennyttigt fond – hvis initiativtagere er billedkunstner Professor Bjørn Nørgaard, Arkitekt MAA Professor Tage Lyneborg og Arkitekt MAA Sven Felding. Fondets ambition er, at restaurere Kanonbådsskur 3 i et projekt, der samler konventionel restaureringsmetode og fremtidigt brug i ét koncept.

Praktikmulighed for studerende

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – Kunstakademiets Arkitektskole indgår aktivt i restaureringen. Skolens studerende får mulighed for at deltage i projektet som praktikanter hos Baumann Arkitekter, og der etableres en praktikordning, hvor studerende i et 3 måneders forløb kan tilegne sig uvurderlig viden om udførelsen af traditionelt håndværk på byggepladsen.

Restaureringen af kanonbådsskuret ledes af Baumanns Arkitekter. En tegnestue med stor erfaring indenfor bevaring af fredede bygninger. Tegnestuens har tidligere realiseret en række lignende projekter herunder blandt andet Mønsted Kalkværk (2001-2004), Sundsøre Færgepakhus og den igangværende restaurering af Nyboder.

 
FAKTA

Historien

Kanonbådsskurene blev opført i årene omkring 1820 for at huse de kanonbåde, der blev bygget til byens forsvar efter tabet af flåden i krigen mod England 1807. Det næsten 200 år gamle skur blev fredet i 1964 og regnes for at være en vigtig del af dansk kulturarv.

Finansiering

Realdania og Kulturstyrelsen støtter restaureringen af Kanonbådsskur 3 på Holmen med 14 millioner kroner, hvoraf Realdania yder 50 % og Kulturstyrelsen yder 50 %. Derudover har Dreyers Fond støttet projektudviklingen.