x

Huset er tegnet og opført af arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen i 1953 som kombineret bolig og tegnestue. Ejendommen har en trefløjet plan og ligger på en svagt skrånende grund med udsigt over den fredede Hundesømose i Gentofte Kommune.

Villaen er opført som statslånshus, men den normale begrænsning til maksimalt 130 m2 er her øget til knap 200, da villaen samtidig rummer et arbejdsrum, nemlig parrets fælles tegnestue. 

  Clemmensens hus er særligt fordi:

  • Huset fremstår med en sjælden kunstnerisk nerve i sit formsprog og leg med helhed, detaljer og farver, og det markerer sig blandt efterkrigsårenes villaarkitektur som et eksperimenterende, men alligevel meget jordbundent bud på et moderne enfamiliehus. 

  • Anvendelsen af farver er yderst veldefineret. Der er kælet for indgangspartiet og garagen med gule nuancer samt grå, sort og enkelte røde striber, komponeret i et mondriansk mønster. Samme mønster går igen på køkkenvæggen mod spisepladsen, hvor pastelfarvede felter i gul, sort, grå og turkis tydeligt refererer til Mondrians samtidige, abstrakte malerier.
  • Det er et stærkt personligt formet hus og et udtryk for en meget uformel holdning til arkitekturen. Det kommer bl.a. til udtryk ved en ærlig og enkel sammenstilling af rustikke, beskedne og prisbillige materialer. Husets uortodokse arkitektur er en bevidst modreaktion mod samtidens mere formelle arkitekturopfattelse med påvirkninger fra international modernisme. 

Adgang kun efter aftale. Kontakt info@realdaniabyogbyg.dk for evt. besigtigelse.

Karen og Ebbe Clemmensen

Bygningsopgaver, restaureringer og møbler - ægteparret Clemmensens produktion spænder vidt. Karen (1917-2001) og Ebbe (1917-2003) satte gennem 50 år præg på dansk arkitektur med værker som Kildeskovshallen i Gentofte, Skive Seminarium og LO-skolen i Helsingør.

De stod tillige bag restaureringsopgaver og møbelproduktion, og deres faglige og kunstneriske spænd var stort. Det personlige engagement, som kendetegnede dem begge, skinner tydeligt igennem i deres mangeartede, unikke arbejder.

Huset i Gentofte opførte de til dem selv og deres to sønner. Huset virkede som kombineret hjem og tegnestue indtil virksomheden krævede mere plads og måtte flytte til København. Arealerne blev dog fortsat anvendt af parret til hjemmearbejde. 

Læs mere om arkitekternes egne huse

Restaurering

I 2004 overtog Realdania By & Byg ejendommen, som indtil da kun havde været i Clemmensen-familiens eje. Huset fremstod meget autentisk, og har i det væsentlige været forskånet for væsentlige bygningsændringer. 

Restaureringen indebar bl.a. udskiftning af flere termoruder, nye loftsbrædder og ny varmeinstallation i dele af huset. Det grå betongulv blev genopmalet, og skorstenens oprindelige proportioner og karakteristiske skorstensafdækning blev genskabt. Det samme gjorde farverne; Clemmensen havde selv malet køkkenet over i løbet af de 50 år, de boede i huset. Det lille lysthus i haven blev ligeledes restaureret.

Karen og Ebbe Clemmensens to sønner var med i processen og svarede på spørgsmål undervejs.

Huset er i dag udlejet til privat beboelse.

Husets CO2-udledning

Clemmensens hus udleder 15,5 kg CO2 pr. år over 50 år medregnet materialer til restaurering, bortskaffelse samt drift.

Det er over gennemsnittet for Realdania By & Bygs portefølje af restaurerede historiske ejendomme, som i snit forbruger 7,2 kg CO2 pr. år pr m2. Det er også over krav for nybyg i Bygningsreglementet, som fra 2023 lyder på 12 kg pr. år.

Det høje CO2-forbrug skyldes husets varmekilde, som er ledningsgas. I 2027 vil Gentofte Kommune udrulle fjernvarme på adressen, og hermed vil husets CO2- udledning blive betydeligt reduceret.

Læs mere om livscyklusvurderinger for Realdania By & Bygs historiske ejendomme.