x

Kastrupgårdsamlingen åbner dørene

Pressemeddelelse 4. januar 2013

Efter en omfattende nyindretning og ombygning åbner Kastrupgårdsamlingen igen for besøgende.

Tårnby Kommune og Realdania udsender nedenstående pressemeddelelse:

Kastrupgårdsamlingen som er Tårnby Kommunes Kunstmuseum åbner den 18. januar 2013, efter at museet har været lukket i 5 måneder på grund af en omfattende ombygning.

Der er nu museum i alle gårdens fire fløje, og museet har fået ny foyer og café, samt udvidet udstillingsareal med ca. 270 m2. Samtidig er der også etableret forbedrede forhold for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Borgmester Henrik Zimino er utrolig glad for resultatet, og som han tidligere har udtalt, er et stort ønske gået i opfyldelse.

”Med denne omfattende nyindretning og ombygning er der  nu blevet muligt, foruden de permanente udstillinger som Theodor Philipsens malerier og keramik og de to lokalhistoriske samlinger ”Midt på Amager” og ”Kastrup Glas”, også at vise et større udvalg af museets store samling af moderne grafik. Tårnby Kommune får nu et fuldt moderniseret kunstmuseum, hvor der også bliver mere plads til de populære gæsteudstillinger til glæde og gavn for de mange museumsbesøgende,” siger Borgmester Henrik Zimino.

Tårnby Kommune har bevilget mere end 6 mio. kr. til ombygningsprojektet, og Realdania har støttet projektet med 4,4 mio. kr.

”Vi er glade for at have bidraget til, at Kastrupgårdsamlingen kan rumme flere aktiviteter samtidig med at de arkitektoniske kvaliteter fastholdes. Når Den Blå Planet åbner i foråret vil de to kulturtilbud i Tårnby forhåbentlig supplere hinanden,” siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.  

Yderligere oplysninger om åbningen af Kastrupgårdsamlingen kan fås ved henvendelse til Borgmester Henrik Zimino telefon 32 47 12 01.