x

Et nyt pingvinanlæg etableres nu i en tilbygning på Kattegatcentrets nordlige side. Anlægget, der døbt ’Cool pingviner’ bliver ifølge Kattegatcentret både en sjov og iskold oplevelse. Pingvinerne bliver vist i et autentisk miljø, og der bliver mulighed for at dele pingvinernes habitat og komme helt tæt på, med alt hvad det indebærer af lyde, lugte og subantarktiske temperaturer. 

Et mere bæredygtigt anlæg

Det kræver en hel del energi at holde pingvinanlægget nedkølet. For at sikre en mere bæredygtig drift, har vi bevilget yderligere 5 millioner kroner til energitiltag. 

Målsætningen er gennem bl.a. solceller, grundvandskøling og at energioptimering af de eksisterende bygningsanlæg at begrænse energiforbruget og dermed sikre, at Kattegatcentret bliver mere bæredygtigt og samtidig nedbringer deres udgifter til driften.

Et vigtigt trumfkort til udviklingen Norddjurs

Det er også ambitionen med projektet, at det skal bidrage til den positive udvikling af Norddjurs Kommune. Et styrket Kattegatcenter vil skabe værdi for hele Djursland – både som lokalt mødested og som driver for udviklingen af området i form af flere gæster, også uden for den vanlige sæson.

Projektet er støttet gennem vores strategiske initiativ ’Yderområdernes potentialer’, der har til formål at omstille og udvikle Danmarks yderområder

Læs mere om initiativet

Yderområdernes potentialer

 

Støtte

Det samlede budget på udvidelsen er på 50 mio. kr. Vi bidrager med i alt 15 mio. kr. Herudover er der følgende bidragsydere:

  • Norddjurs Kommune 15 mio. kr.
  • A. P Møller Fonden 15 mio. kr.
  • Grenå Havn 5 mio. kr.