x

Vi vil bidrage til en realistisk omstilling og udvikling af yderområderne.

Filantropisk mål

Dette initiativ understøtter vores filantropiske mål, om at:

Det vil vi Det vil vi
Det vil vi Vi arbejder med en række indsatser, der på forskellig vis bidrager til at omstille og udvikle yderområderne. Med en strategisk og realistisk tilgang samarbejdes om planer og projekter, der dyrker de stedbundne potentialer og skaber rammer for lokalt forankret turisme og nye såvel som eksisterende erhverv.

Vi anvender nye redskaber for at understøtte fællesskaber i landsbyerne og livet i lokalsamfundet på landet. Projekter som ”På forkant”, ”Stedet Tæller”, ”Landsbyklynger” og Collective Impact Gruppen om ”Det åbne land som en dobbelt ressource”, er eksempler på indsatser, der på forskellig vis supplerer hinanden og bidrager til at udfolde yderområdernes potentialer.

 

Det vil vi