x

Cubo Arkitekter vinder konkurrence om nyt gymnasium og banebro i Viborg

Pressemeddelelse 31. marts 2016

Cubo Arkitekter A/S er udpeget som vinder af den fælles projektkonkurrence for nyt gymnasium og Banebro i Viborg Baneby.

Cubo Arkitekter har tilknyttet en række underrådgivere: Møller & Grønborg A/S, ISC Rådgivende Ingeniører A/S, Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras.

Det samlede projekt har en byggesum på ca. 250 mio. kr. Projektet består af to adskilte projekter, der er tæt sammenflettede og afhængige af hinanden i både planlægningen og udførelsen:

  • Nyt gymnasium på i alt ca. 13.000 m2 opføres af Mercantec på en grund ved Viborg Station. Gymnasiet skal rumme ca. 1.200 studerende og 130 medarbejdere. 

  • Banebroen: En stiforbindelse på ca. 270 meter, som skal skabe en kobling over jernbanen for fodgængere og cyklister fra midtbyen til en sydligere bydel, der de kommende år udvikles under overskriften Viborg Baneby. Banebroen består af Hærvejspladsen, to broer på ca. 50 og 70 meter, samt øvrige offentlige arealer. Hærvejspladsen er et torv på ca. 1.000 m2 og ligger på gymnasiets 2. sal.  Hovedindgangen til gymnasiet er fra torvet.

Gymnasium og banebro skal være klar til indflytning og ibrugtagning i fjerde kvartal 2018. 
Udbud af entreprisearbejder starter i december 2016, og selve byggeriet starter i marts 2017.

Borgmester Torsten Nielsen glæder sig over et fantastisk flot projekt:
– Indtil nu har vi drømt om, hvad der skal ske i dette område. Med vinderforslaget kan vi nu se, hvordan opgaven med at indplacere de mange elementer i området rent faktisk skal løses. Jeg ser frem til, at banebroen bliver den nye attraktive forbindelse på tværs af jernbaneterrænet – en forbindelse, som knytter banebyen og midtbyen sammen. Gymnasiets mange unge mennesker tilfører liv i hverdagen og er med til at kickstarte Viborg Baneby som en dynamisk og mangfoldig bydel til gavn for hele kommunen.

Projektchef Lars Autrup fra Realdania ser vinderprojektet som en lovende kickstart af den nye bydel Banebyen:
– Sammen med det øvrige team har Cubo Arkitekter skabt et projekt, der æstetisk og funktionelt binder byen sammen. Ikke blot som det fysiske koblingsled, men som også et spændende byrum, der rent mentalt styrker oplevelsen af en sammenhængende by og på en måde giver projektet et rigtig godt afsæt for den udvikling, der er i gang i sydbyen. Projektet bygger i det hele taget flot videre på tankerne i den udarbejdede visionsplan for Viborg Baneby.

Bestyrelsesformand Gert Ringgaard fra Mercantec siger:
– Vi glæder os over, at det er lykkedes via et tæt og meget konstruktivt samarbejde med Viborg Kommune, at få det nye gymnasium placeret centralt i midtbyen. Vores elever har meget at se frem til i de kommende år.

Direktør Kirsten Holmgaard fra Mercantec siger:

– Jeg håber, at Midtbyens Gymnasium vil tiltrække unge fra hele Viborg kommune med sin centrale placering og fantastiske arkitektur. Vinderprojektet har virkelig haft øje for de unges dagligdag på skolen, og det afspejler sig i indretningen, hvor transparens er nøgleordet.

Dommerkomiteens begrunder valget af vinderforslag med:

”Broens design bliver videreført til Hærvejspladsen, og den omkringkransende pladsdannelse, der indskriver gymnasiets møde med torvets udstrækning. Ved dette greb opnås en overbevisende løsning, som nedbryder gymnasiets høje bygningsvolumen til to enheder, hvor den øvre del står som en pavillon på pladsdannelsen, og den nedre del pakker sig under denne, med god kontakt til det omkringliggende terræn og gader, og op igennem det voluminøse indre. Dette designgreb er bedste bud på indlevelsen af konkurrencens ønske om at få gymnasiet integreret med broen, som forbinder midtbyen med banebyen syd for sporforløbet.”

Det nye gymnasium skal være et kraftcenter for ungdomsuddannelser for Viborg og omegn. Projektet skal samle erhvervsrettede uddannelser inden for business, naturvidenskab, sprog samt tekniske, matematiske, økonomiske og internationale emner.

Banebroen skal skabe en attraktiv kobling over jernbanen for fodgængere og cyklister. Sammen med Viborg Kommune påbegyndte Realdania i 2014 et analysearbejde under overskriften Kickstart Forstaden, der afdækkede mulighederne for at udvikle området omkring Viborg Station samt byområdet syd for banen til en dynamisk og bæredygtigt bydel. Her blev behovet for en banebro, der både æstetisk og funktionelt kunne binde de to bydele sammen, fremhævet som et centralt greb.

Læs mere på www.viborgbaneby.dk eller www.realdania.dk/samlet-projektliste/viborg-midtby

I sommeren 2015 udskrev Viborg Kommune, Mercantec og Realdania en fælles projektkonkurrence om ”Gymnasium og Banebro i Viborg Baneby”. Projektkonkurrencen omfattede tre delopgaver, et nyt gymnasium, en stiforbindelse med broer over jernbane og veje kaldet Banebroen samt et forslag til en bebyggelsesplan på et område syd for jernbanen. Fem hold med arkitekter og ingeniører blev udvalgt til i efteråret 2015 at lave hvert sit bud på en løsning, og ved årsskiftet blev udpeget to vinderforslag. Siden januar har de to vindere medvirket i et forhandlingsforløb og har afleveret hvert sit endelige forslag for gymnasium og Banebro.