x

Kilen, Solrød

Kommunen, forsyningen og gymnasiet i Solrød viser med VANDPLUS-projektet Kilen, hvordan et lille, ubenyttet overskudsareal kan opgraderes til et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring.

Tema

Visionen for klimatilpasningsprojektet er at skabe et nyt vandreservoir og et aktivt byrum, hvor der kan opstå nye former for organiseret og uorganiseret bevægelse. I forlængelse af Solrød Gymnasiums parkeringsplads ligger Kilen, et overskudsareal på en halv hektar, hvor der i dag vokser krat, buske og træer. Området har i dag ingen funktion og benyttes ikke i lokalområdet, selvom området grænser op til etageboligområder, parcelhuse og Solrød Gymnasium. Langs med området løber desuden Solrød Bæk. Kilen er udvalgt som et vigtigt nedslagspunkt af Greve Solrød Forsyning, da arealet udgør et lavpunkt i området og derfor kan fungere som opsamlingsbassin til afstrømningssystemerne.

Solrød Gymnasium, som ejer jorden, vil i dagtimerne anvende arealet til organiseret læring og bevægelse, mens arealet i tidsrummet efter skoletid står til fri afbenyttelse for de omkringboende. Takstfinansiering udgør størstedelen af det samlede budget hos Kilen, hvor der alene er afsat 2 mio. kr. til at udvikle det rekreative byrum. Kilen rummer derfor en vigtig demonstrationsværdi i forhold til at vise, at man for et relativt lille beløb kan opgradere et byrum ved at tænke i synergi mellem klimatilpasning og byudvikling og samarbejde på tværs mellem kommune, forsyning og privat grundejer.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2013
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Websites
  • Klimatilpasning

Kontakt

Mikkel Suell Henriques Projektchef

  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Elmelyparken 4B, 2680 Solrød Strand

Relaterede projekter Se alle projekter

Livsstil og naturkvalitet i byrummet

Ejbybunkeren

UrbanPlanten

Køge Kyst

{{ title }}

{{ description }}