x

Dynamisk oversvømmelseskort kan afsløre oversvømmelserne, før regnen kommer

Pressemeddelelse 7. oktober 2015

Et nyt digitalt værktøj kan forudsige, hvor regnvandet løber hen, når vi rammes af oversvømmelser. Det giver stat, kommuner og forsyninger helt nye muligheder for at vide, hvordan byer skal klimatilpasses, og hvor beredskab skal sættes ind. Projektet er netop blevet udvalgt til Realdanias Klimaspring-kampagne.

"Det dynamiske oversvømmelseskort" er et værktøj målrettet planlæggere og beredskab hos stat, kommuner og forsyninger. Det kan med stor præcision simulere, hvordan vandet vil løbe gennem terrænet og gader og stræder og derved være med til at sikre et effektivt beredskab over for effekterne af store regnskyl.

"Det dynamiske oversvømmelseskort" har potentiale til at blive et afgørende værktøj, når nye byområder skal planlægges, når kloakrenovering skal prioriteres, og beredskabssituationer skal håndteres. For hvis man på forhånd ved, hvor vandet løber hen, kan man træffe forholdsregler, der sparer den enkelte borger og samfundet for store gener og store udgifter.

Udvalgt til Klimaspring-projekt
"Det dynamiske oversvømmelseskort" har netop fået støtte til videreudvikling som en del af Realdania-kampagnen Klimaspring. Det er en kampagne, hvor danske virksomheder får støtte til at udvikle kommercielle produkter ud af løsninger til håndtering af regnvand i tætte byområder.

Anne Mette Gjeraa, projektchef i Realdania, siger: "Kommunerne har allerede gennemført en kortlægning af, hvor behovene for klimatilpasningen ligger. I de kommende år står de over for at skulle gennemføre en lang række anlægsprojekter, hvor viden, som den ’Det dynamiske oversvømmelseskort’ kan tilbyde, bogstaveligt talt vil være penge værd. Vi synes, det er et spændende projekt, som fint rammer ind i kampagnens formål om at understøtte vækstlaget af grønne virksomheder, samtidig med at det er med til at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning," siger Anne Mette Gjeraa

Teknologivirksomheden SCALGO står bag "Det dynamiske oversvømmelseskort".

Direktør i SCALGO Morten Revsbæk siger: "Igennem vores arbejde med at lave oversvømmelseskortlægninger for stat og kommuner har vi identificeret et behov for, at man kan arbejde meget mere interaktivt med kortlægningen. Det skal være muligt løbende at ændre og tilpasse datagrundlaget og hurtigt se effekten i kortlægningen. SCALGO er allerede kommet langt med at udvikle den grundlæggende teknologi, men gennem Klimaspring-kampagnen får vi nogle rigtig gode rammer for at arbejde på tværs af stærke kompetencer og bringe det helt rigtige værktøj til kommuner og forsyninger. "

I begyndelsen af 2016 lanceres første udgave af ”Det dynamiske oversvømmelseskort”, så det kan anvendes af stat, kommuner og forsyninger. Men det anvendes allerede nu af en række af de største ingeniørvirksomheder i Danmark.

Projektet hedder ”Det dynamiske oversvømmelseskort”, fordi softwaren – til forskel fra eksisterende kortlægningsanalyser, der bygger på statiske data – giver mulighed for at opdatere og interagere med data. Det betyder, at beslutninger kan træffes på et meget sikkert grundlag.

Grundlaget er Big Data

”Det dynamiske oversvømmelsesskort” vil være i stand til at håndtere landsdækkende og detaljerede vandløbs- og terrændata. Da disse data indeholder flere hundrede milliarder punkter, har det være nødvendigt at anvende helt nye datalogiske grundforskningsresultater for at gennemføre projektet. SCALGO udspringer fra det datalogiske grundforskningscenter Center for Massive Data Algorithmics ved Aarhus Universitet og er Danmarks førende virksomhed inden for udvikling af algoritmer til analyse af store geografiske datamængder.

Samarbejdspartnere

”Det dynamiske oversvømmelseskort” er et udviklingsprojekt med SCALGO som ledende part i partnerskab med NIRAS, COWI, Alexandra Instituttet, Odense Kommune, Silkeborg Kommune, Vandcenter Syd, Aarhus Vand, Alien Workshop, Aarhus Universitet og DMI. Med i projektgruppen som observatør er også Geodatastyrelsen.

Realdania støtter ”Det dynamiske oversvømmelseskort” med 7 mio. kr. som en del af kampagnen Klimaspring. Støtten går til at udvikle produktet i krydsfeltet mellem unikke danske kompetencer inden for klimatilpasning, oversvømmelsesmodellering, dataindsamling, interaktionsdesign og algoritmeudvikling.

Klimaspring støtter kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte eksisterende byområder. Det overordnede mål med kampagnen er at understøtte grøn vækst, skabe bedre byer og at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning.
Ud over økonomisk støtte består kampagnen i at yde faglig og økonomisk støtte til konsortiedrevet innovation i hele forløbet fra den første ide frem til den markedsførte løsning. Realdania har afsat 60 mio. kr. til kampagnen, der løber fra 2013-2017.

Smith Innovation er fagligt sekretariat for kampagnen.