x

Hvordan regn kan blive til grøn vækst og bedre bymiljøer

Pressemeddelelse 27. august 2012

Klimatilpasning er en aktuel udfordring, der optager et stort flertal af borgere såvel som virksomheder og myndigheder. Udfordringen er ikke mindst aktuel i tætte byområder, hvor vandet under store regnskyl og skybrud kan forårsage omfattende skader. Realdania igangsætter nu et projekt, hvor virksomheder inviteres ind i et innovationsforløb med sigte på at udvikle nye produkter, der kan bidrage til klimasikring i tætte byområder. De udviklede produkter skal ikke ”bare” give svar på klimaudfordringen, men også skabe merværdi i form af grøn vækst og bedre bymiljøer.

Baggrunden for Realdanias innovationsprojekt er de store udfordringer med og massive investeringer i klimatilpasninger, som Danmark og den øvrige verden står over for i de kommende årtier. Her skal projektets kommende innovationsprodukter bidrage til både løsning af aktuelle klimatilpasningsudfordringer og samtidig til væksten inden for de grønne erhverv i Danmark.

”Vores mål med projektet er at skabe en række innovative og nyskabende klimatilpasningsprodukter, der kan bidrage til løsning af aktuelle og akutte udfordringer med store mængder regnvand i tætte byområder – og dermed skabe bedre bymiljøer og større tryghed og livskvalitet i byerne. Samtidig er det ambitionen, at projektet sætter gang i grøn vækst, innovation og jobskabelse inden for klimatilpasningsfeltet med inddragelse af producenter og virksomheder,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Projektet vil omfatte særligt udvalgte innovationsprojekter vedrørende bl.a. transport, opsamling, opmagasinering og genbrug af regnvand, herunder bud på redefinerede byrumsløsninger, udvikling af lodrette løsninger i form af eksempelvis grønne facader og vandtekniske udviklingsprojekter med f.eks. opbevaring og genanvendelse af vand til rekreative formål.

I udviklingsfasen vil de enkelte innovationsprodukter blive testet i Skt. Kjelds Kvarteret på Østerbro i København, der er et af de bykvarterer i Danmark, hvor nedsivningen af regnvand er mest problematisk grundet en kombination af meget høj bebyggelsestæthed og mange arealer i sten, beton og asfalt.

Det er tanken, at der i Realdanias innovationsprojekt i tæt samarbejde med producenter og virksomheder skal udvikles konkrete klimatilpasningsprodukter, der sidenhen skal opskaleres i en erhvervsmæssig sammenhæng til brug i andre byer både nationalt og internationalt.

Projektet er baseret på udvikling i virksomhedskonsortier, der i løbet af processen vil blive støttet med input fra en række vidensinstitutioner og et innovationssekretariat under ledelse af Smith Innovation. Realdania har afsat 60 mio. kr. til projektet.