x

Vi kender udfordringerne med klimatilpasning – nu er der brug for at udvikle løsningerne

Pressemeddelelse 13. december 2012

Selvom klimatilpasning til voldsomme skybrud i eksisterende byer kan være lidt af en udfordring, så kan det samtidig også være en mulighed for at skabe grøn vækst gennem innovation. Kortlægningen af behovet for klimatilpasning rundt om i landets kommuner er godt i gang, og det forventes i de kommende år at føre til konkret efterspørgsel på løsningsmodeller. Derfor skal virksomhederne i gang nu med at udvikle deres løsninger. Realdanias projekt ”Klimaspring – fra viden til vækst” inviterer derfor nu virksomheder ind i et innovationsforløb med det formål at udvikle nye produkter, der kan bidrage til klimatilpasning i tætte byområder – og samtidig skabe merværdi i form af grøn vækst og bedre bymiljøer.

De øgede regnmængder kan skabe vækst. Behovet for at finde løsninger, der kan håndtere ekstrem regn i tæt eksisterende by er erkendt både herhjemme og internationalt, og markedet for klimatilpasningsløsninger, der skaber bedre bymiljøer er stort. Men markedet er i et tidligt stadie.

I Danmark skal alle kommuner gennemføre denne kortlægning i 2013. Det forventes, at dette vil føre til efterspørgsel af konkrete løsninger. En efterspørgsel, som vil vokse og udfoldes over de næste 20 år.

Hvis dette potentielle marked skal realiseres, kræver det, at virksomhederne tager førerrollen. Ser man på de nuværende initiativer indenfor klimatilpasning i dansk regi, er de i høj grad politisk igangsat og drevet af forskningsmiljøer. Det viser en netop gennemført kortlægning af vidensmiljøerne indenfor klimatilpasning udarbejdet som led i Realdanias projekt Klimaspring – fra viden til vækst. Det næste skridt er at understøtte den virksomhedsdrevne udvikling.

”Kortlægningen peger på, at det især er løsninger, der løser flere problemer på én gang, der efterspørges. Regnvandet skal være en ressource i byerne. Det kræver samarbejde på tværs af fagområder og virksomhedsgrænser,” siger Mikkel A. Thomassen fra Smith Innovation, der fungerer som innovationssekretariat for Klimaspring.

Den slags tværgående udviklingsprojekter tager tid – det viser erfaringerne fra tidligere Realdania-initiativer som eksempelvis Byggeriets Innovation, der fra 2005 til 2008 bragte byggesektoren og gode, nytænkende idéer sammen i såkaldte udviklingskonsortier. Og det er derfor virksomhederne skal i gang nu, hvis de vil være klar, når kunderne er det.

”Vores mål med Klimaspring – fra viden til vækst er at skabe en række innovative og nyskabende klimatilpasningsprodukter, der kan bidrage til løsning af aktuelle og akutte udfordringer med store mængder regnvand i tætte byområder – og dermed skabe bedre bymiljøer og større tryghed og livskvalitet i byerne. Producenter og virksomheder skal i tæt samarbejde udvikle konkrete klimatilpasningsprodukter, der sidenhen skal opskaleres i en erhvervsmæssig sammenhæng til brug i byer både nationalt og internationalt,” siger Anne-Mette Gjeraa, projektleder i Realdania.

Projektet er baseret på udvikling i virksomhedskonsortier, der i løbet af processen vil blive støttet med input fra en række vidensinstitutioner og et innovationssekretariat under ledelse af Smith Innovation. Realdania har afsat 60 mio. kr. til projektet.

Projektet sparkes i gang med et kick-off arrangement den 6. februar 2013. Læs mere på klimaspring.dk, hvor rapporten ”Fra viden til virksomhed” også kan downloades.

FAKTA

Klimaspring henvender sig til producenter, rådgivere og øvrige virksomheder, der ønsker at udvikle og markedsføre klimatilpasningsløsninger til det danske og internationale marked.

De støttede projekter skal bidrage til løsningen af ud­fordringen med store mængder regnvand i tæt eksisterende by og dermed skabe større tryghed og livskvalitet i byerne. Løsningerne skal samtidig medvirke til at gøre Danmark førende indenfor klimatilpasning og derved skabe grøn vækst.

Virksomhederne kan få hjælp i form af rådgivning og økonomisk tilskud til at udvikle, afprøve og markedsføre nye løsninger.  

Projektet løber fra 2012 til udgangen af 2017. Dialogen med virksomheder, der ønsker at deltage i Klimaspring, starter i 2013. 

Realdania har afsat 60 mio. kr. til projektet.