x

Topmøde om tilpasning til fremtidens vejr

Pressemeddelelse 6. juni 2014

Der blev talt om vejret, men på en helt ny måde, da klimatilpasningens vigtigste aktører mødtes på et topmøde på Christiansborg og udvekslede konkrete idéer til, hvordan regn bedre kan bruges som en ressource.

Værdiskabende klimatilpasning var hovedemnet, da Realdanias initiativ Klimaspring afholdt et topmøde på Christiansborg mandag d. 2. juni. Mødet var for alle, der arbejder for klimatilpasning, hvad enten det er som virksomhed, videnspart eller offentlig aktør. Ida Auken (MF) var vært og hovedtaler ved mødet. I sin velkomsttale indledte hun med at understrege den øgede opmærksomhed, som bl.a. Realdania har været med til at skabe, på klimatilpasningens udfordringer og potentialer: ”Tidligere var tekniske anlæg sådan nogle man skulle holde sig lidt fra. I dag skal de være med til at skabe liv i byen og være med til at løse både sociale og miljømæssige problemer.”

Ekstremregn bliver en del af fremtidens vejrudsigt, og det kommer til at give oversvømmede veje og kælderrum. Regnvandet kan dog også ses som en ressource til at skabe grøn vækst og liv i byen. Det kræver imidlertid, at vi bliver meget bedre til at håndtere regnvandet. ”Vi lider af ufrivillig vandladning,” erklærede Klimasprings sekretariatschef Mikkel Thomassen. ”Vi er gode til at komme af med vandet, men de store muligheder består i at holde på det, så vi ved, hvor vandet er hvornår, og kan lede det de rigtige steder hen.”

Virksomheder kan spille en vigtig rolle i at udvikle nye teknologier og modeller for transport, opbevaring og genanvendelse af vand til blandt andet rekreative formål. Fire aktuelle projekter under Klimaspring blev belyst på mødet gennem oplæg og diskussionsgrupper. Et af de konkrete forslag lyder på at udnytte de 700 kilometers fortov, vi har i København, til et underjordisk vandhåndteringssystem, der kan lede regnvandet væk. Det er arkitektfirmaet TREDJE NATUR, der med støtte fra Realdania står for produktudviklingsforløbet.

Udfordringen er dog ikke noget, virksomheder kan tage på sig alene. ”Vi skal tænke flere dimensioner ind i klimatilpasningsprojekter. Og så skal vi tænke klimatilpasning ind i alle projekter, hvor det er relevant. Begge dele fordrer samarbejde på tværs af kommuner, forsyninger, rådgivere og virksomheder og andre aktører,” sagde Anne-Mette Gjeraa, programchef i Realdania, på topmødet.

Konferencen var et skridt på vejen til at sikre et fælles afsæt for at skabe bedre byer og grøn vækst.