x

Forestil dig en fremtid, hvor enhver reparation og renovering af bygninger bliver planlagt med udgangspunkt i, hvad der er bedst for planeten. Det er målsætningen for forskningsprojektet ´Klimavenligt vedligehold´.

Projektet skal generere den manglende viden om, hvordan bygninger driftes og vedligeholdes på en klimavenlig måde - og hvordan der arbejdes mere systematisk med at nedbringe klimabelastningen. Vedligehold forlænger nemlig en bygningsdeles levetid og reducerer eller udskyder behovet for nye materialer - og derved mindskes klimapåvirkningen væsentligt.

På baggrund af den nye viden, skal der udvikles to konkrete værktøjer, som bygningsejerens kan anvende i udviklingen af deres drifts- og vedligeholdelsesplaner. Et inspirationskatalog med klimavenlige vedligeholdelsesstrategier og et værktøj, kaldet den ’Den Grønne Kolonne’, som viser klimapåvirkningen af vedligeholdelsesvalg.

Vedligehold er godt for både klimaet og økonomien

Blandt bygningsejerne, f.eks. i den almene boligsektor, er der øget interesse for at gøre deres boligejendomme mere energieffektive og bæredygtige og tænke drift sammen med klimamæssige mål. Ikke på trods af, men måske netop i kraft af, deres store fokus på økonomi.

Projektet ’Klimavenligt vedligehold´ skal skabe praktisk anvendelig viden om vedligeholdelse af boliger med et klart fokus på bæredygtighed og klimapåvirkning. Viden der skal fungere som fundamentet for udarbejdelse af klimavenlige vedligeholdelsesstrategier for eksisterende boligejendomme, så boligadministratorer kan træffe informerede beslutninger. Realdania har støttet projektet sammen med Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond.

I projektet går AlmenNet, Dansk Facilities Management og forskere fra Aarhus Universitet sammen om at undersøge de miljømæssige konsekvenser af forskellige vedligeholdelsesstrategier for eksisterende boligudlejningsejendomme. Ud fra de undersøgelser vil projektet skabe ny viden om miljøbelastningerne ved livscyklusfaserne 'vedligeholdelse' og 'reparation' som alternativ til udskiftning.

Værktøjer og inspiration til mere klimavenligt vedligehold

Projektet er en del af en treårig Ph.D. på Aarhus Universitet med et parallelt praksisspor, hvor der udvikles de to førnævnte konkrete værktøjer, inspirationskataloget og værktøjet `Den Grønne Kolonne´.

Inspirationskataloget skal indeholde fotos og beskrivelser, der viser forskellige vedligeholdelsesstrategier og deres sammenhæng til miljømæssige konsekvenser. Værktøjet ’Den Grønne Kolonne’ skal synliggøre klimapåvirkningen af vedligeholdelsesvalg direkte i bygningsejerens drifts- og vedligeholdelsesplaner.

I projektet skal det i øvrigt vurderes, hvordan forskellige vedligeholdelsesstrategier påvirker den arkitektoniske kvalitet. Det kan skabe viden om, hvordan et øget fokus på vedligehold som klimaindsats vil påvirke det æstetiske udtryk i bygningskulturen.

Projektparterne vil invitere til åbne workshops løbende for at sikre koblingen mellem forskning og praksis. Al viden bliver gjort tilgængeligt løbende i projektperioden.

Afdækning af vedligeholds fulde klimamæssige potentiale

Projektet bygger bl.a. på den viden, der findes i publikationen ’Vedligehold og klimabelastning – en undersøgelse af praksis i boligudlejningsejendomme’, Publikationen undersøger, hvordan private boligudlejningsvirksomheder arbejder med vedligehold og reduktion af klimabelastning i deres virksomhed og fastslår at vi ikke kender det klimamæssige potentiale. 

Et litteraturstudie viser desuden, at der heller ikke er nogen international viden på området. Den udfordring, som projektet adresserer, er derfor også en udfordring i international kontekst.

Projektet er med til at understøtte indsatsen ’Bygningskultur og Klima’. Indsatsen har til formål at skabe øget forståelse for, hvordan vi gennem bevaring, vedligehold og renovering af vores bygninger kan reducere klimabelastningen - og samtidig fastholde eller øge bygningernes kvalitet.