x

Vedligehold og klimabelastning - en undersøgelse af praksis i boligejendomme

Udgivelsesdato
21. september 2022

Sideantal
32 sider

Forfatter(e)
Helle Lohmann Rasmussen, ph.d., viden- og udviklingschef, Dansk Facilities Management
Taus Bøytler, cand.comm., projektleder, Dansk Facilities Management

Download

Det er afgørende, at vi lykkedes med at nedbringe klimabelastningen på vores eksisterende bygninger og her kan vedligehold spille en vigtig rolle. Først og fremmest fordi vedligehold forlænger bygningsdeles levetid. Det giver Facilities Managers, der planlægger og udfører bygningsvedligehold, en central rolle i den grønne omstilling.

I analysen ’Vedligehold og klimabelastning - en undersøgelse af praksis i private boligudlejningsejendomme’ undersøges, hvordan private boligudlejningsvirksomheder arbejder med vedligehold og reduktion af klimabelastning i deres virksomhed. 

Tidligere har man peget på, at det store fokus på økonomi inden for boligudlejning giver for lidt incitament til at være bæredygtige, men det viser den nye undersøgelse ikke nødvendigvis er tilfældet. 

Analysen viser også, at mens der er stort fokus på at begrænse klimabelastningen ved større vedligeholdelses- og renoveringsprojekter, er fokus langt mindre ved de mindre vedligeholdelsesprojekter. Og der er god grund til at komme i gang. I denne tid oplever vi en højere og højere grad af forventning fra investor og lejere om, at der arbejdes systematisk med at mindske klimabelastningen. Analysen peger dog også på, at vi endnu ikke kender det klimamæssige potentiale ved at skrue op, eller ned, for vedligeholdelsesniveauet.
Så hvordan kommer vi videre?

Analyse er en del af indsatsen ’Bygningskultur og klima’.  Indsatsen har til formål atl skabe øget forståelse for, hvordan vi gennem bevaring, vedligehold og renovering af vores bygninger kan reducere klimabelastningen – og samtidig fastholde eller øge bygningernes kvalitet.