Knuthenlund

På Knuthenlund har herregården igen indtaget en central rolle som vækstlokomotiv på Lolland. Visionen har været at overføre "fra jord til bord-tanken” til mejeri-, bageri-, slagteri-, udsalgs- og viden-koncepter.

Lokal landbrugsproduktion

På Lolland ligger Knuthenlund og her har ejeren, Susanna Hovmand, haft en mission om at gøre stedet til landdistriktets kraftcentrum og danne ramme om mange menneskers liv og færden.

Hendes vision har været at gøre Knuthenlund til et foregangseksempel på, at landbrugsproduktion stadig kan være en farbar vej for herregårdene, såfremt den knyttes med økologi, traditionelt håndværk og lokal forarbejdning.

Med vores støtte, er der blevet etableret en gedestald og et landskabeligt greb med en hvidtjørnehæk til at kranse gården og tilhørende produktionsbygninger ind. Dertil er kommet et afgrødehus til korn og høtørring, etableringen af et mølleri samt et nyt flisfyr og energikoncept for reduktion af CO2.

Ambitiøs forretningsudvikling

Herregården er nu en ambitiøs og innovativ forretning, som både inddrager en miljømæssig og social ansvarlighed i produktions- og ledelsesmetoderne. Omlægningen af landbruget til økologi tiltrækker nyt publikum og ressourcestærke lejere til godsets udlejningsboliger, og den har været med til at give hele området et løft.

Således satser Knuthenlund på markedet for fødevarer af høj kvalitet. Ved at genoptage en gammel tradition for f.eks. osteproduktion i høj kvalitet, udnytter man potentialet for storytelling fuldt ud.

Projektet kombinerer dermed en innovativ udnyttelse af stedets gode dyrkningsforhold med herregårdens bygninger, jorde og lange tradition for mejeridrift.

 

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2008
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2016
 • Støttebeløb
 • 175 mio. kr. (For hele kampagnen)
 • Websites
 • Knuthenlund

Kontakt

 • Kort

 • Nyheder

 • Relaterede projekter

Kort

Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7

4952 Stokkemarke

Relaterede projekter Se alle projekter

Bramstrup

Engelholm

Herregården Odden

Bregentved barokhave

{{ title }}

{{ description }}