x

Et helstøbt anlæg 

I 2016 kunne herregården fejre indvielsen af en nybygget fårestald og et mølleri, som også kan bruges til andre formål. Derudover har en helhedsplan for gårdrummet, nedrivning af flere udtjente produktionsbygninger og et mødelokale med plads til 50 personer skabt et mere helstøbt anlæg. 

Videreudvikling af hele herregården

Projektet handlede ikke om at renovere en enkelt bevaringsværdig bygning, som ellers er det typiske tema for "Fremtidens Herregård". På Knuthenlund handlede det om at videreudvikle hele herregården som ramme om moderne økologisk landbrugsproduktion og samtidig skabe mulighed for at byde lokalområdets familier og turister indenfor. Det blev gjort ved nedrivning af udvalgte produktionsbygninger og opførelse af en ny fårestald og et mølleri. De to nye bygninger er opført i sort træ, der passer til herregårdens eksisterende rammer. Kun bygninger med arkitektonisk, historisk og funktionel værdig er bevaret. 

I foråret 2018 har den hidtidige ejer, Susanne Hovmand-Simonsen, valgt at afhænde Knuthenlund, men de nye ejere ønsker, at driften på stedet fortsat skal være økologisk. 

Fremtidens Herregård - kampagnen

Siden 2008 har vores kampagne Fremtidens Herregård arbejdet for fremsynede initiativer og idéer, der puster nyt liv i herregårdenes historiske bygninger og bidrager til at sikre og udvikle de unikke kulturværdier. 

Med kampagnen har vi  afholdt tre idékonkurrencer, hvor alle herregårdsejere var inviteret til at byde ind. I alt har 36 projekter fået støtte til at gøre den gode idé bedre, og 24 herregårde har fået støtte til at føre den ud i livet.

Fremtidens Herregård