x

Realdania og Kofoeds Skole ser nye muligheder i Holmbladsgadekvarteret

Pressemeddelelse 31. oktober 2014

Kofoeds Skole har fået 400.000 kr. i støtte fra Realdania til at undersøge, hvordan skolen kan gennemgå en bæredygtig omstilling og udvikle samspillet med den lokale bydel. Projektet udspringer af en vision om at Kofoeds Skole skal bidrage til at skabe mere liv og social sammenhængskraft i Holmbladsgadekvarteret.

Kofoeds Skole har siden 1975 haft sin placering på Nyrnberggade i Amager Øst. I dag kommer over 500 udsatte voksne dagligt på skolen. Skolens elever er mennesker med komplekse sociale problemer, men som også rummer mange ressourcer. Kofoeds Skole består af en række meget forskellige bygninger og byrum, som skolen står over for at skulle energirenovere og gentænke, da flere bygninger i dag er nedslidte og utidssvarende.

Robert Olsen, Forstander på Kofoeds Skole: ”Vi er glade for at vi, med støtte fra Realdania, nu kan få udarbejdet en helhedsplan for, hvad vi kan gøre ved vores bygninger og udeområder, så de kan komme til større gavn for vores elever samt for beboere og foreninger i lokalområdet. Vi har tænkt meget over, hvordan vi kan åbne skolen mere op, da vi tit oplever, at folk bliver overraskede over den mangfoldighed af tilbud, som gemmer sig bag skolens mure. Vi har fx keramikværksted, musiklokaler, vaskeri, sportshal og frisørsalon. På det menneskelige plan synes vi også at vi har meget at byde ind med. Vi har rent faktisk over 80 forskellige nationaliteter repræsenteret på skolen. Bag kategorien ’socialt udsatte’ gemmer der sig et hav af forskellige personlige fortællinger, en stor idérigdom og også mange menneskelige ressourcer, som vi skal have sat i spil lokalt”

Byudviklere fra carlberg/christensen og COBE Arkitekter har fået opgaven med at udarbejde et forslag til, hvordan Kofoeds Skole kan se ud i fremtiden. I projektet inddrages elever, medarbejdere fra Kofoeds Skole og repræsentanter fra lokale almene boligorganisationer, virksomheder og organisationer.

Robert Olsen, Forstander på Kofoeds Skole: Det er positivt, at vi får set på Kofoeds Skole med nye øjne. Carlberg/christensen og COBE Arkitekter har erfaring med design af byrum, viden om hvordan indretningen af de fysiske rum har betydning for det sociale og måden vi er sammen på. Vi glæder os til at se resultatet af projektet. Det kan være at vi skal have flere indgange og udgange til skolens område, at facaden skal forandres, eller at vi får mulighed for at indtænke helt nye funktioner, som kan gavne lokalområdet. ” 

Projektet løber fra oktober 2014 til januar 2015. Efterfølgende skal Kofoeds Skole finde den samlede finansiering til at igangsætte de forandringer, som skal skabe positiv forskel for Kofoeds Skoles elever og for lokalmiljøet i fremtiden.