x

Visionsplanen ”Kofoeds Skole i fremtiden” får 30 mio. kr. i støtte af Realdania

Pressemeddelelse 18. januar 2016


Kofoeds Skole vil i de kommende år udvikle sig til en storbylandsby, hvor social og miljømæssig bæredygtighed går hånd i hånd, og hvor det nye og det gamle Amager kan mødes.

Realdania har givet tilsagn om at støtte gennemførelsen af dele af en visionsplan for Kofoeds Skole med 30 mio. kr. Pengene skal gå til nyindretning og optimering af de eksisterende bygninger samt etablering af socialøkonomiske butikker i skolens kantzone.

Kofoeds Skoles elever, medarbejdere, naboer og samarbejdspartnere har bidraget med idéer og ønsker til skolens udvikling i den kommende årrække.

"Omdrejningspunktet i visionen er et ønske om mere åbenhed og kontakt mellem Kofoeds Skole og lokalområdet. Om få år vil skolen befinde sig i skellet mellem de nye byggerier ved Amager Strand og det ældre Holmbladsgadekvarter. Ved at udvikle skolens arealer til en storbylandsby med boliger og butikker, skaber vi et sted, hvor det gamle Amager kan mødes med det nye. Der vil forsat været et behov for steder til socialt udsatte," siger Kofoeds Skoles forstander, Robert Olsen.

"Realdania har valgt at støtte projektet, fordi vi mener, at det vil bidrage markant til at bringe Kofoeds Skole ind i fremtiden og styrke dens position som et lokalt, inkluderende samlingspunkt for hele kvarteret. Projektet vil modernisere skolen og sikre en bæredygtig driftsøkonomi, og bidrage til at rykke Kofoeds Skoles elever tættere på fællesskabet igennem nye arbejdspladser og naturlige møder med omverdenen," siger Gustav Z. Brade, projektleder i Realdania. 

"København Socialforvaltning ser et stort potentiale i det som Kofoeds Skole her sætter i gang. Visionsplanen ”Kofoeds Skole i Fremtiden” passer ind i Københavns ambition om at sikre social balance og et mangfoldigt udbud af boliger og tilbud til Københavnere med sociale problemer. Det er en plan, der tager højde for Kofoeds Skoles særegenhed og ønsker at styrke samspillet mellem stedets forskellige funktioner som både hjemsted, skole og en del af lokalområdet," siger Socialborgmester Jesper Christensen, Købehavns Kommune.

I visionsplanen indgår også en række tiltag, som skal inddrage flere grønne elementer i skolens arbejde og som vil gøre skolens drift mere bæredygtig.

Med tilsagnet om midler fra Realdania vil Kofoeds Skole nu gå i dialog med alle interesserede omkring de dele visionsplanen, der står foran at blive realiseret. Skolen vil derfor invitere til et åbent orienteringsmøde, som vil blive nærmere annonceret.

Visionsplanen kan i sin helhed ses hér, idet der gøres opmærksom på at projektforslagene ikke er endelige i deres udformning: