x

Verdens storbyer kan lære af Danmarks bæredygtighed

Pressemeddelelse 29. november 2016

Danmark er ude i verden kendt for sin bæredygtighed og grønne teknologi. Den viden kan eksporteres og skabe såvel indtægter som et bedre klima, hvis vi forstår at tilpasse løsningerne de enkelte byers behov og økonomi.

Verdens storbyer har brug for bæredygtighed, og Danmark har mulighed for at spille en stor rolle i at realisere behovet. Det var en af konklusionerne på konferencen ”Urbanization & Exports”, der blev arrangeret af Det Udenrigspolitiske Selskab og Realdania den 14. november.

Målet med konference var at give de 300 indbudte deltagere et overblik over udviklingen i verden. Dette givet af danske såvel som internationale oplægsholdere. Derudover var ambitionen for konferencen også at give konkret inspiration til, hvad der kan og bør gøres.

Det handlede blandt andet om, hvordan vi bruger bæredygtige byudvikling mere proaktivt i eksportsammenhænge, og om at gribe nye muligheder for internationale samarbejder gennem f.eks. bysamarbejdet C40.

Frem mod 2050 forventes verdens byer at vokse med omkring 3 milliarder mennesker – og i 2050 vil mere end 2/3-dele af verdens befolkning leve i byer, herunder i megabyer med mange millioner indbyggere. Og det er kun, hvis byerne vokser bæredygtigt, at det er muligt at opfylde de klimamål, som det internationale samfund enedes om under COP21 i Paris sidste år.Udfordringen er som nævnt massiv, men det er også en kæmpe mulighed for danske virksomheder.

Vi er rigtig gode til at kombinere kendte løsninger med ny teknologi – alt sammen med mennesket i centrum

Jesper Nygård CEO, Realdania
 
”Megabyerne har brug for helhedsorienterede bæredygtige løsninger, og her kan Danmark noget, som ikke mange andre kan. Vi er rigtig gode til at kombinere kendte løsninger med ny teknologi – alt sammen med mennesket i centrum. Udfordringen består i at finde ud af at tilpasse det, vi kan, til de enkelte byers størrelse og økonomi,” lød budskabet på konferencen fra Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Blandt konferencens andre talere var Bruce Katz fra Brookings Institution i Washington DC, et af de mennesker i verden, der ved allermest om udviklingen inden for bæredygtig globalisering. Han er ikke i tvivl om, at Danmark, danske virksomheder og organisationer kan være med til at præge udviklingen i de største byer verden over.

”I Danmark har I livskvaliteten, den rene energi og den grønne teknologi. Det er noget, der er efterspurgt,” konkluderede Bruce Katz.

Han blev på konferencen bakket op af Danmarks ambassadør i Indien, Peter Taksøe-Jensen, der sagde, at diplomatiet har den force, at man forstår megabyernes økonomier og skiftende politiske landskaber. Derfor kan ambassaderne være en helt central katalysator for danske virksomheder i udlandet.

”Byerne bliver i højere og højere grad de centrum for økonomi og politik. Og de har allerede bevist, at de ofte er mere ambitiøse end nationalstaterne. Byerne kan være nøglen til at nå FN’s bæredygtighedsmål, og hvis vi griber den chance, urbaniseringen giver os, kan vores miljø, klima og leveforholdende for millioner af mennesker blive forbedret,” slog Peter Taksøe-Jensen fast.

Yderligere information

På BLOXHUB’s hjemmeside kan du se videoer med flere af konferencens oplægsholdere, bl.a. Bjarke Ingels og Bruce Katz.

BLOXHUB.ORG