x

Kongsgården slår portene op til ”den levende gård”

Pressemeddelelse 23. januar 2008

I landsbyen Vester Broby ved Sorø ligger Kongsgården – en firlænget gård fra første halvdel af 1800-tallet, der udgør et sjældent helstøbt kulturmiljø. Nu bliver Kongsgården restaureret og indrettet til natur-, aktivitets- og formidlingscenter med fokus på livet på landet i midten af 1900-tallet. Samtidig indrettes en del af gården til overnatningssted for vandrere. Kongsgårdens ejer Lone og Ejler Kjær Larsens Fond samt Realdania står bag finansieringen af projektet.

Kongsgården i Vester Broby har fra gammel tid været den største gård i byen. Gårdens stuehus blev frem til april 2006 beboet af Lone Kjær Larsen, der drev gården sammen med sin mand i en menneskealder. Lone Kjær Larsen stiftede før sin død den almennyttige ”Lone og Ejler Kjær Larsen Fond” med det ønske, at gården kunne blive til et aktivt miljø, hvor den gamle landbokultur gøres levende i et tæt samarbejde med den lokale venneforening og det lokale museum.

Det er dette ønske, der nu indfries med istandsættelsen af det firlængede gårdanlæg. Gårdens sydlænge indrettes med publikumsfaciliteter til formidling, møder, receptioner m.m. Visionen er at skabe og drive ”den levende gård” som et regionalt center med aktiviteter og formidling, der sætter mennesket og livet på landet i midten af 1900-tallet i centrum – og dermed fortiden i et nutidigt perspektiv.

Kongsgården skal fungere som en aktiv medspiller i lokalområdets kulturliv. I samarbejde med Skoletjenesten skal der sættes fokus på børns vilkår på landet før og nu. Det vil ske i samarbejde med det lokale kulturhistoriske museum, Sydvestsjællands Museum.

Derudover bliver der indrettet enkle overnatningsmuligheder i en længe med tekøkken og bademuligheder. Gården ligger tæt ved vandreruten fra Lapland til Athen, og nu får vandrere mulighed for at hvile sig under tag på vejen. Overnatningsmulighederne giver nogle fine perspektiver i forhold til gårdens enestående placering midt i istidslandskabet ved Susåen, og de vandremuligheder, der ligger i området. Og sammen med Dansk naturfredningsforening i Sorø anlægges to vandreruter på gårdens jord i løbet af 2008.

”Bestyrelsen for Lone og Ejler Kjær Larsens Fond er meget begejstrede for at de natur- og kulturhistoriske værdier der ligger hér, nu bliver bevaret og præsenteret til gavn for både det meget engagerede lokalsamfund og for de tilrejsende, der lægger vejen forbi. Gårdens enestående placering som nabo til kirken i Vester Broby og med enge langs med Susåen gør den til en perle, der nu med denne generøse donation kan blive gjort tilgængelig og bevaret for eftertiden”, siger Ea Stevns Matzon, bestyrelsesformand for Lone og Ejler Kjær Larsens Fond.

”Kongsgården udgør en markant del af områdets kulturhistoriske identitet – og vil kunne få en vigtig funktion i nutiden som natur-, aktivitets- og formidlings-center”, siger Christian Andersen, projektleder i Realdania og tilføjer: ”Vi har i længere tid haft et meget positivt samarbejde omkring projektet, og opbakningen i lokalsamfundet er af stor betydning for levendegørelsen af Kongsgården og det omkringliggende naturområde. ”

Den samlede projektøkonomi er på godt 7,5 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med godt 4 mio. kr. og Lone og Ejler Kjær Larsens Fond finansierer den resterende del.

Yderligere oplysninger 
Ea Stevns Matzon, bestyrelsesformand for Lone og Ejler Kjær Larsens Fond, 
tlf. 45 81 68 96 
Projektleder Christian Andersen, Realdania, tlf. 70 11 66 66