x

Kongsgaarden kan endelig slå portene op

Pressemeddelelse

11. juni 2010

I landsbyen Vester Broby ved Sorø ligger Kongsgaarden - en firlænget gård fra første halvdel af 1800-tallet, der udgør et sjældent helstøbt kulturmiljø. Den 18. juni kan Kongsgaarden slå portene op efter en gennemgribende renovering af store dele af gården. Gården er blevet restaureret og indrettet til natur-, aktivitets- og formidlingscenter med fokus på livet på landet i midten af 1900-tallet. Samtidig er en del af gården indrettet til overnatningssted for vandrere. Kongsgårdens ejer Lone og Ejler Kjær Larsens Fond samt Realdania står bag finansieringen af projektet. Realdania har støttet projektet med 4,1 mio. kr.

Kongsgaarden ligger i Vester Broby, syd for Sorø, hvor den tidligere Kongsgaard ejet af Roskildebispen Peder Sunesen lå i 1214. Gårdens tidligere ejer, nu afdøde Lone Kjær Larsen, beboede stuehuset indtil april 2006. Hun stiftede den almennyttige "Lone og Ejler Kjær Larsen Fond" efter et ønske om, at gården kunne blive til et levende gårdmuseum. Gårdens sydlænge er blevet indrettet med publikumsfaciliteter til formidling, møder, receptioner m.m. Visionen har været at skabe og drive ”den levende gård” som et regionalt center med aktiviteter og formidling, der sætter mennesket og livet på landet i midten af 1900-tallet i centrum – og dermed fortiden i et nutidigt perspektiv.

Kongsgaarden skal fungere som en aktiv medspiller i lokalområdets kulturliv. I samarbejde med Skoletjenesten skal der sættes fokus på børns vilkår på landet før og nu. Det vil ske i samarbejde med det lokale kulturhistoriske museum, Sydvestsjællands Museum.

Derudover er der indrettet enkle overnatningsmuligheder i en længe med tekøkken og bademuligheder. Gården ligger tæt ved vandreruten fra Lapland til Athen, og nu får vandrere mulighed for at hvile sig under tag på vejen. Overnatningsmulighederne giver nogle fine perspektiver i forhold til gårdens enestående placering midt i istidslandskabet ved Susåen og de vandremuligheder, der ligger i området.

Det er et meget stort ønske, der nu bliver opfyldt for bestyrelsen for Lone og Ejler Kjær Larsens Fond, der arvede gården ved Lone Kjær Larsens død i 2006.

”Bestyrelsen for Lone og Ejler Kjær Larsens Fond er meget begejstrede for, at de natur- og kulturhistoriske værdier der ligger hér, nu bliver bevaret og præsenteret til gavn for både det meget engagerede lokalsamfund og for de tilrejsende, der lægger vejen forbi. Gårdens enestående placering som nabo til kirken i Vester Broby og med enge langs med Susåen gør den til en perle, der nu med denne generøse donation nu er blevet gjort tilgængelig og bevaret for eftertiden”, siger Ea Stevns Matzon, bestyrelsesformand for Lone og Ejler Kjær Larsens Fond.

Hun fortsætter: - ”Vi får alle tiders chance for at formidle de enestående kultur- og naturværdier, området byder på. Vi har allerede taget hul på herlighederne, hvor vi sammen med Dansk Naturfredningsforening har indviet to vandreruter på jorden, og Kongsgårdens Venner har i de sidste par år afholdt en række velbesøgte arrangementer, ja man kan sige, at her allerede er faste traditioner ved højtiderne på Kongsgaarden. Vi har oplevet en fantastisk synergi i mødet med mange forskellige grupper, som gerne vil være en del af Kongsgaardens miljø,” siger Ea Stevns Matzon.

”Kongsgården udgør en markant del af områdets kulturhistoriske identitet – og vil kunne få en vigtig funktion i nutiden som natur-, aktivitets- og formidlings-center”, siger Christian Andersen, projektleder i Realdania og tilføjer: ”Vi har haft et meget positivt samarbejde med Lone og Ejler Kjær Larsens Fond omkring projektet, og opbakningen i lokalsamfundet er af stor betydning for levendegørelsen af Kongsgaarden og det omkringliggende naturområde.”

Indvielsen finder sted fredag den 18. juni kl. 14 – 16 på Kongsgaarden, Strandvejen 13 Vester Broby, 4180 Sorø