x

Fremtidens kornlade byder indenfor i Veksø

Pressemeddelelse

19. oktober 2009

Alt står funklende nyt og klart, når planteavler Keld Stenlien Hansen den 21. oktober kl. 11.15 byder velkommen til indvielsen af den nye 2.800 m2 store kornlade i Veksø.

I 2006 udskrev Realdania en idékonkurrence om ”Fremtidens Landbrugsbyggeri” med det ønske at få nye innovative landbrugsbyggerier med arkitektur i højsædet sat i søen. På landsplan blev 6 landmænd med hver deres projekt i tankerne udvalgt. Keld Stenlien Hansen var én af disse 6 landmænd, og siden 2006 har der været arbejdet på hans byggeprojekt.

Den nye fremtidssikrede kornlade er det andet eksempelbyggeri i Realdanias kampagne. Første eksempelbyggeri, som var et svinestaldsbyggeri i Hjørring, blev indviet i begyndelsen af april måned.

Det nye byggeri danner en perfekt ramme omkring en højt specialiseret produktion af korn og frøavl. Projektet er et fremragende eksempel på, at moderne og rationel landbrugsdrift kan forenes med miljø-, natur- og landskabsinteresser. Det elegante design betyder, at bygningens volumen er ca. 30 % mindre end traditionelle landbrugshaller.

I 2007 blev der afholdt totalentrepriselicitation på baggrund af projektforslaget til kornladen, og efter licitationen blev laden opført af et konsortium bestående af Karlsson arkitekter, Jane Havshøj arkitekter og Andersen Interbau a/s.

27. april 2009 blev første spadestik til kornladen taget, og nu er det færdige resultat klar til indvielse.

Den nye lade indeholder plads til korn- og frøopbevaring, værkstedsfaciliteter samt velfærdsrum.

Der er i udarbejdelsen lagt stor vægt på at skabe et eksperimenterende byggeri, der viser helt nye veje for, hvordan et landbrugsbyggeri kan se ud. Funktionaliteten er i top, og spildpladsen i byggeriet er minimal.

”Realdania ønsker at bidrage til, at fremtidens landbrugsbygninger bliver mere effektive og miljørigtige, og at de på alle måder tænkes ind i en bredere fysisk helhed,” siger projektleder Eske Møller, Realdania. – ”Dette byggeri er funktionelt virkelig visionært samtidigt med, at det spiller meget fint sammen med det omkringliggende landskab. Laden er et godt eksempel på, hvorledes en meget stor bygning med arkitektonisk kvalitet kan placeres elegant – selv på kanten af en fredet ådal.”

Bygherren Keld Stenlien Hansen glæder sig over at kunne stå med det færdige byggeri efter lang tids planlægning og dialog med diverse myndigheder - og er meget stolt af resultatet, der viser, at det kan lade sig gøre at tage maksimal hensyn til på den ene side funktionskrav og på den anden side de landskabshensyn, som fredningen af området tilsiger.

Ejendommen ligger i en naturfredet tunneldal – Fuglesødalen – og det har derfor været vigtigt for bygherren, at bygningerne bliver tilpasset det omgivende areal. Der har desuden været særligt fokus på udvikling af driftssikre løsninger vedr. opvarmning og rengøringsforhold samt bæredygtige løsninger på nedsivning, brug af kemikalier m.m.

Fakta

Baggrund for Kampagnen Fremtidens Landbrugsbyggeri

Landbruget er inde i en forandringsproces af historiske dimensioner, hvilket har stor indflydelse på landbrugsbyggeriet. Ændrede produktionsformer og færre og større bedrifter bevirker, at langt over halvdelen af alt eksisterende landbrugsbyggeri ikke honorerer nutidige krav og skal erstattes af nyt.

Ændringerne har været i gang i en årrække og forventes at fortsætte med nedlæggelse af yderligere 15.000 landbrug inden for de nærmeste år. Som erstatning for de mindre, spredt beliggende traditionelle bondegårde opføres nye centraliserede produktionsbygninger. De bygningsmæssige konsekvenser i form af nye bygninger i en hidtil uset skala begynder nu at kunne ses i det åbne land.

Realdanias kampagne Fremtidens Landbrugsbyggeri

Med kampagnen er det tanken, at nytænkningen i landbrugsbyggeriet skal fremmes, så det både tilgodeser fremtidens krav til produktionen og respekterer de landskabelige og kulturmiljømæssige værdier. Kampagnen sætter fokus på at højne kvaliteten i fremtidens landbrugsbygninger, også så de både kan være effektive, fleksible og miljørigtige.

Der er igangsat helhedsorienterede demonstrations- og forsøgsprojekter inden for kvæg-, svine- og planteavl i forskellige landskabelige sammenhænge. Seks landmænd, der stod for at skulle opføre nye drifts- og staldbygninger, stillede deres bedrifter til rådighed for kampagnen. Projekterne er valgt ud fra type, variation, størrelse og beliggenhed.

Byggeprojekterne er: et malkekvægbrug ved Aars, et svinebrug ved Lemvig, Keld Stenlien Hansens plantebrug ved Veksø Sjælland, et svinebrug ved Hjørring (indviet i april), et kombineret svinebrug og tomatgartneri på bar mark ved Galten og et malkekvægbrug ved Odder.

13 konsortier bestående af agronomer, arkitekter, landskabsarkitekter, entreprenører og ingeniører har givet i alt 18 bud på de nye bygninger hos de 6 landmænd, og man er nu i gang med at gennemføre byggerierne. De fleste af byggerierne forventes at stå færdige i løbet af 2009 og 2010.

Kommunerne har nu ansvaret for planlægning og forvaltning af det åbne land, herunder for fremtidens landbrugsbyggeri. Som led i kampagnen er desuden gennemført fire udviklingsprojekter om den kommunale planlægning og administration af fremtidens landbrugsbyggeri. Ringsted, Ringkøbing-Skjern, Sønderborg samt Randers og Favrskov kommuner har indgået i dette arbejde, og resultaterne indarbejdes nu i forbindelse med de nye kommuneplaner i 2009.

COWI har været rådgivere på projektet.  

Realdania har afsat 110 mio. kr. til kampagnen.