x

Lokalt forankrede kulturmiljøer 

Begrebet ”kulturmiljø” blev introduceret i 1994 af daværende miljøminister Svend Auken og er indarbejdet i Planloven og i Museumsloven:

”Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling” 

Det kan f.eks. være et kulturmiljø, der er opstået omkring et lokalt skibsværft, en sukkerproduktion, et glaspusteri eller et fiskerleje ved stranden uden havn blot for at nævne få af mange typer kulturmiljøer. Selv om disse kulturmiljøer har store arkitektoniske-  og kulturhistoriske værdier og repræsenterer værdifulde fortællinger fra bestemte perioder i danmarkshistorien, kan de være truede af forfald f.eks., fordi der ikke længere bygges skibe, produceres sukker, glas eller landes fisk på kysten. Og måske er bygningerne og områderne efterfølgende tilmed blevet udsat for fraflytning og manglende motivation fra ejernes og kommunernes side til at blive vedligeholdt. Ganske vist skal landets kommuner udpege og indskrive deres kulturmiljøer i kommuneplanerne. Hvad de herefter stiller op med kulturmiljøerne er forskelligt.

Kulturmiljøerne har værdi

Men kommunerne kunne med fordel ofre kulturmiljøerne lidt mere opmærk-somhed, fordi de har muligheder for at skabe udvikling i området. Vi har undersøgt og dokumenteret, at bygningsarven og kulturmiljøerne er penge værd.
Ikke alene for den enkelte boligejer, men også for de omkringliggende boliger – og ikke mindst for kommunen som helhed, fordi kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og økonomisk værdi i forhold til turisme og bosætning.

Kortlægning af kulturmiljøer

Af den grund har vi også støttet Arkitektskolen Aarhus, som har udviklet en metode til screening af kulturmiljøer, SAK. Formålet med arkitektskolens projekt er at gennemgå de byggede kulturmiljøer for at udpege trusler og muligheder for at sikre og udvikle disse områder. Arbejdet med udviklingen er foregået siden 2015 og er udført i samarbejde med 22 kommuner og deres lokale museer.

Metoden blev første gang præsenteret for de 22 kommuner ved en workshop på Arkitektskolen Aarhus den 6. april 2017. Herefter blev værktøjet finindstillet og er nu klar til at blive benyttet af flere end de 22 kommuner. 

De 22 kommuner, som har bidraget til arbejdet og hvis kulturmiljøer nu foreligger beskrevet i rapporten er: Tønder Kommune, Thisted Kommune, Morsø Kommune, Vordingborg Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Svendborg Kommune, Bornholms Regionskommune, Samsø Kommune, Læsø Kommune, Lolland Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Lange-land Kommune, Slagelse Kommune, Norddjurs Kommune, Ærø Kommune, Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Guldborgsund Kommune og Jammerbugt Kommune.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Hør podcast om kulturmiljøer

Hør reportagen fra Lyø, som har et ganske særligt kulturmiljø:

Hør reportagen fra Højer ved Vadehavet i Sønderjylland:Hør vores andre podcasts:
Podcasts

 

Publikationer