x

Fra det lokale skibsværft til et glaspusteri

Et kulturmiljø kan være mange ting. Det kan f.eks. være et miljø opstået omkring et lokalt skibsværft, en sukkerproduktion, et glaspusteri eller et fiskerleje ved stranden uden havn. Selv om disse kulturmiljøer har store arkitektoniske-  og kulturhistoriske værdier og repræsenterer værdifulde fortællinger fra bestemte perioder i danmarkshistorien, kan de være truede af forfald  f.eks. fordi der ikke længere bygges skibe, produceres sukker, glas eller landes fisk på kysten. Og måske er bygningerne og områderne efterfølgende tilmed blevet udsat for fraflytning og manglende motivation fra ejernes og kommunernes side til at blive vedligeholdt. Ganske vist skal landets kommuner udpege og indskrive deres kulturmiljøer i kommuneplanerne. Hvad de herefter stiller op med kulturmiljøerne er forskelligt.

Kulturmiljøerne har værdi

Men kommunerne kunne med fordel ofre kulturmiljøerne lidt mere opmærksomhed, fordi de har muligheder for at skabe udvikling i området. Vi har undersøgt og dokumenteret, at bygningsarven og kulturmiljøerne er penge værd. Ikke alene for den enkelte boligejer, men også for de omkringliggende boliger – og ikke mindst for kommunen som helhed, fordi kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og økonomisk værdi i forhold til turisme og bosætning.

Kortlægning af kulturmiljøer

Derfor har vi støttet Arkitektskolen Aarhus, som har udviklet en metode til screening af kulturmiljøer, SAK. Læs mere om metoden:

SAK

Formålet med arkitektskolens projekt er at gennemgå de byggede kulturmiljøer for at udpege trusler og muligheder for at sikre og udvikle disse områder. Arbejdet med udviklingen startede i 2015, og Arkitektskolen Aarhus har nu kortlagt og vurderet mere end 2.100 kulturmiljøer i 52 kommuner. Til at kortlægge disse kulturmiljøer har Arkitektskolen Aarhus gennem fem år besøgt en lang række steder i samarbejde med kommuner, museer og Realdania. Kortlægningen er værdifuld, fordi den viser, hvor kvaliteterne og potentialerne ligger i det specifikke kulturmiljø.

Resultaterne er tilgængelige for alle, og det giver nye muligheder for at dykke ned i små og store historier fra hele landet.

Et godt redskab til kommuners planlægning

Med den omfattende screening af kulturmiljøer er der skabt et opdateret historisk overblik, og forskningsprojektet har med nye metoder og illustrationer haft som mål at forklare de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og strukturer, så det bliver tydeligt og forståeligt. Det er et rigtig godt redskab til kommuners planlægning, som kan sikre kvaliteter og sammenhænge i bevaringsværdige kulturmiljøer, så byudviklingen kan foregå mere bæredygtigt.

Screeningen af de mange kulturmiljøer er allerede taget i brug. Det sker, når en kommune skal udpege kulturmiljøer i kommuneplanen, eller når der skal laves lokalplan, byudvikling og andre former for planlægning inden for et kulturmiljø. Og her er det vigtigt at kende kulturmiljøerne og værdierne godt.

Hør podcast om kulturmiljøer

Hør reportagen fra Lyø, som har et ganske særligt kulturmiljø:

Hør reportagen fra Højer ved Vadehavet i Sønderjylland: 

Hør vores andre podcasts:
Podcasts