x

Lokalt forankrede kulturmiljøer 

”Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling” 

Begrebet ”kulturmiljø” blev introduceret i 1994 af daværende miljøminister Svend Auken og er indarbejdet i Planloven og i Museumsloven.

Fra det lokale skibsværft til et glaspusteri

Et kulturmiljø kan være mange ting. Det kan f.eks. være et miljø opstået omkring et lokalt skibsværft, en sukkerproduktion, et glaspusteri eller et fiskerleje ved stranden uden havn. Selv om disse kulturmiljøer har store arkitektoniske-  og kulturhistoriske værdier og repræsenterer værdifulde fortællinger fra bestemte perioder i danmarkshistorien, kan de være truede af forfald  f.eks. fordi der ikke længere bygges skibe, produceres sukker, glas eller landes fisk på kysten. Og måske er bygningerne og områderne efterfølgende tilmed blevet udsat for fraflytning og manglende motivation fra ejernes og kommunernes side til at blive vedligeholdt. Ganske vist skal landets kommuner udpege og indskrive deres kulturmiljøer i kommuneplanerne. Hvad de herefter stiller op med kulturmiljøerne er forskelligt.

Kulturmiljøerne har værdi

Men kommunerne kunne med fordel ofre kulturmiljøerne lidt mere opmærksomhed, fordi de har muligheder for at skabe udvikling i området. Vi har undersøgt og dokumenteret, at bygningsarven og kulturmiljøerne er penge værd.
Ikke alene for den enkelte boligejer, men også for de omkringliggende boliger – og ikke mindst for kommunen som helhed, fordi kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og økonomisk værdi i forhold til turisme og bosætning.

Kortlægning af kulturmiljøer

Derfor har vi støttet Arkitektskolen Aarhus, som har udviklet en metode til screening af kulturmiljøer, SAK. Formålet med arkitektskolens projekt er at gennemgå de byggede kulturmiljøer for at udpege trusler og muligheder for at sikre og udvikle disse områder. Arbejdet med udviklingen er foregået siden 2015 og Arkitektskolen Aarhus har nu kortlagt omkring 2.000 kulturmiljøer i 52 af landets kommuner. 

Se de screenede kommuner her 

Hør podcast om kulturmiljøer

Hør reportagen fra Lyø, som har et ganske særligt kulturmiljø:

 

Hør reportagen fra Højer ved Vadehavet i Sønderjylland:

 Hør vores andre podcasts:
Podcasts