x

Et nyskabende kultur- og bevægelseshus på Flintholm bliver byens nye samlingssted

Pressemeddelelse 12. juni 2009

De traditionelle kultur-, idræts- og forsamlingshuse får en moderne arvtager i form af det nye Kultur- og Bevægelseshus, med arbejdstitlen KU.BE, som Frederiksberg Kommune og Realdania går sammen om at realisere. Huset samler bevægelse, sundhed, kunst og kultur under samme tag og skaber dermed rammerne om fremtidens samlings- og aktivitetssted for alle.

Der bliver plads til både sport og leg, kunstoplevelser og fordybelse i det nye kultur- og bevægelseshus, som Frederiksberg Kommune og Realdania sammen realiserer på Flintholm, Frederiksberg.

"KU.BE skal være et spændende og anderledes vartegn for et af hovedstadens mest interessante byudviklingsområder, nemlig det på Flintholm. Et hus der summer af liv året rundt, og som ligger i et område, der trods finanskrisen udvikler sig helt utroligt", siger borgmester Jørgen Glenthøj.

Mangfoldighed er et kodeord for det nye kultur- og bevægelseshus. Ved at samle sundhed, bevægelse og kultur skal huset tiltrække alle, uanset alder og social baggrund, og inspirere til en aktiv og sund livsstil.

"Det her bliver et samlingssted på tværs af alder, og et sted som kan motivere alle grupper til at bevæge sig og leve sundt - også dem som ikke i dag benytter de traditionelle idrætstilbud i byen," udtaler Realdanias direktør Hans Peter Svendler

Også når det kommer til husets indhold, bliver der gjort plads til mangfoldigheden. Huset giver den uorganiserede idræt attraktive rammer, og det skaber rum for eksperimenterende nutidskunst og for anderledes kulturaktiviteter, som traditionelle gallerier og udstillingsrum kan have svært ved at rumme.

Bæredygtighed er et andet centralt element i kultur- og bevægelseshuset. Der bliver eksperimenteret med nulenergiløsninger i byggeriet, projekteringen bliver miljørigtig, og husets energiforbrug bliver begrænset mest muligt. Samtidig bliver bæredygtighed tænkt ind i husets udformning og aktiviteter, så brugerne af huset bliver gjort bevidste om bæredygtighed og energiforbrug.

Kultur- og bevægelseshuset understøtter og styrker den igangværende byudviklingen i Flintholm, en bydel som i disse år er under kraftig transformation fra et overset sted i byen til et mangfoldigt og levende bykvarter.

Hvordan huset konkret bliver udformet, afgøres ved en projektkonkurrence, som løber af stablen til efteråret 2009.

Fakta

Kultur- og bevægelseshuset bliver på 6000 m2, eksklusiv parkering. Huset tænkes opført i to etaper, hvoraf første etape udgør mindst 4000 m2.

Huset skal placeres på en grund midt på Flintholm. Bl.a. ved siden af et byggefelt, hvor KPMG er i gang med at opføre deres hovedsæde.

Det samlede projekt koster 180 mio. kr. Byggeriets første etape beløber sig til 130 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med de 30 mio. kr., mens Frederiksberg Kommune har afsat 100 mio. kr. og indskudt byggegrunden.

Der arbejdes med et koncept, som opdeler kultur- og bevægelseshuset i syv zoner: Legezonen, pulszonen, performancezonen, zenzonen, madzonen, tankezonen og helsezonen.

Hausenberg har i samarbejde med Bosch & Fjord for Frederiksberg Kommune og Realdania udarbejdet et visionsoplæg for Kultur- og Bevægelseshuset, og står sammen med Akademisk Arkitektforening for programmeringen og rådgivningen for arkitektkonkurrencen.