x

8,5 millioner kr. til Kulturgården i Horbelev

Pressemeddelelse

12. februar 2015

I Horbelev skal den gamle skole nu ombygges til Kulturgård. Målet er at synliggøre kulturlivet og
styrke muligheden for at forskellige brugere kan møde hinanden.

test

Nordøstfalsters Fremtidsforening har gennem de sidste par år søgt penge til realisering af projektet “Fra skole til Kulturgård - forslag til omdannelse af Horbelev Skole”, og med støtte fra Realdania på 1,5 mio. kr. er realiseringen af omdannelsen af Horbelev gamle skole nu gjort mulig. 

”Ved at omdanne den gamle skole i Horbelev til et multifunktionelt hus for Nordøstfalsters foreninger og kulturelle aktiviteter ønsker vi at samle og udvikle de sociale ressourcer og skabe nye sociale sammenhænge mellem borgere og landsbysamfund på Nordøstfalster. Vi vil være et væksthus og fælles platform for lokale borgere og foreningers initiativer,” siger formanden for Nordøstfalsters Fremtidsforening,Torben Stjernholm.

Kulturgården er tænkt både til hverdag og til fest og i dette nye rum kan lokalsamfundet både have glæde af de overlappende funktioner eller de kan have mere tematiserede og større begivenheder alt efter behov. Ønsker man meget store arrangementer, kan dørene åbnes og det store landskab og gårdrummet inddrages. Ønsker man derimod mindre begivenheder, kan man blot udfolde sig i nicherne mellem de eksisterende bygninger eller trække sig helt tilbage i bygningerne.

Projektet har tidligere opnået støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond og Lokale og Anlægsfonden, der begge har støttet med 3 mio. kr. Derudover støttes projektet af Guldborgsund
Kommune med 500.000 kr. De sidste 500.000 kr. realiseres af NØF Invest. 

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Polyform arkitekter.

Ombygningen af Horbelev Skole forventes påbegyndt i sidste halvdel af 2015.