x

Landsbyer

Landsbyer

Danmarks yderområder og landdistrikter er mange steder udfordrede. Der bor færre på landet – og især erhvervsaktive, unge og børn søger mod byerne.

Vi arbejder for, at yderområderne, herunder landsbyerne, også i fremtiden vil være dejlige steder at bo, besøge og arbejde.

Landsbyer