x

Kulturhistoriske museer som formidlere af den lokale bygningskultur 

De kulturhistoriske museer i Danmark spiller en stor rolle i formidlingen af den danske kulturarv og af bygningskulturen. Med støtte fra Realdania, øger seks museer deres fokus på netop formidlingen af bygningskulturen og igangsætter nye formidlingstiltag, der har til hensigt at vække et større engagement omkring bygningskulturen blandt de besøgende. Museerne har fået støtte til forskellige tiltag, der tager udgangspunkt i lokale steder og historier, som fokuserer på inkluderende aktiviteter og fællesskab. 

I Realdania ved vi fra vores Kulturarvsundersøgelse 2023, at historiske steder giver en forståelse af fortiden og nutidens forhold, og at flertallet af danskerne er interesserede i at få et større kendskab til kulturarven i deres lokalområde. Dog er kun 9% af de adspurgte medlemmer af en ‘kulturarvsforening’. Det vil sige, at der er stor interesse, men kontaktfladen via. foreningsaktiviteter, der handler om kulturarv og bygningskultur, er begrænset. Med de nye tiltag på de seks museer er forhåbningen, at flere vil øge deres kendskab til bygningskulturen i deres lokalområde. 

De seks museer der har fået støtte

Museum Østjylland

Har med deres projekt, Byen fortæller, fået midler til to forskellige formidlingstiltag. Det ene er en appbaseret soundwalk, hvor borgere og danske turister på egen hånd kan gå på byvandring i et historisk lydunivers, hvor byen/bygninger/byrum er i centrum. Det andet tiltag er afholdelsen af et bygningsarvsseminar for lokale foreninger. Samlet har vi støttet tiltagene med 100.000 kr. 

Langelands Museum

Har fået støtte til at igangsætte projektet, Børn i byen, om byvandringer for børn med 150.000 kr. Mere specifikt består projektet af tre byvandringsruter i Rudkøbing. På ruterne kommer man forbi bevaringsværdige huse og steder. Børnene kan sammen med deres ledsager opleve, hvilken by de befinder sig i og opleve de historier, der ligger lige for næsen af dem. Aktiviteten er henvendt både til børn, der er bosiddende på Langeland og besøgende. 

Museum Vestsjælland

Undersøger sammen med beboerne i byggeforeningen BYG33 bebyggelsen i Holbæk og fortæller historier med udgangspunkt deri. Beboerne har mange forskellige baggrunde, men de er fælles om, at deres veje krydses i BYG33. Ved at tilbyde et fællesskab med udgangspunkt i det nære lokalområde, er ønsket at fastholde og udvide beboernes engagement i forhold til deres omgivelser. Projektet har fået støtte af os på 200.000 kr. 

Sydvestjyske Museer

Afholder sommerskole om bygningskultur for børn i alderen 11 til 15 år under titlen ‘Opdag din by’. Børnene får et kendskab til deres miljø – by, egn, arkitektur, kulturhistorie mm. samt hvor og hvad de kommer fra. Vi har støttet projektet med 200.000 kr.

Østfyns Museer

Har fået støtte til et projekt om korn-møllernes kulturarv, hvor der er blevet udviklet et mobilt madlaboratorium, der fungerer som en madvogn til Dyrehave Mølle i Nyborg, Svanemøllen i Kerteminde og Viby Mølle på Hindsholm. Formålet med projektet er at styrke de nuværende fællesskaber og etablere nye fællesskaber med møllerne i centrum og dermed skabe et samlingssted i det historiske kulturmiljø, hvor forståelsen for møllens bygningskulturarv øges gennem udvikling og test af sanselige og taktile samskabende formidlingsmetoder med korn som værktøj. Projektet har modtaget 200.000 kr. i støtte fra Realdania. 

Kroppedal Museum

Har fået støtte til at udvikle nye formidlingsmetoder til unge i et projekt med udgangspunkt i tre boligområder på Københavns Vestegn - Bredekærs Vænge i Ishøj, Galgebakken i Albertslund og Gadehavegård i Høje-Taastrup. Museet har i samarbejde med unge, Foreningen Kunst ud til Folket og en arkitekt fået de tre udvalgte bolig-kulturmiljøer til selv at fortælle om deres arkitektur, stilart, materialer og kulturhistorie. Boligernes fortællinger bliver nu udviklet til lydværker i byrummet af professionelle lyddesignere. Vi har støttet projektet med 200.000 kr.

En samlet indsats for at fremme og styrke engagement i den lokale bygningskultur

I Realdania har vi fokus på, hvordan vi kan styrke engagementet i lokal bygningskultur. Det har vi, fordi vi ved, at mange danskere er interesserede i at få et større kendskab til kulturarven - i deres lokalområde, men også fordi vi tror på, at engagement i og omkring lokal bygningskultur kan være med til at styrke lokale fællesskaber og at sikre aktive lokalmiljøer, hvor vi bruger og lever i de bygninger, der eksisterer i vores nærmiljø.
 
Indsatsen har fokus på fællesskaber og på bevaring og udvikling af bygningsarven som en vigtig del af den grønne omstilling og foregår i tæt samarbejde med aktører, der har en lokal forankring i forvejen så som lokale foreninger, kulturhistoriske museer, lokalpolitikere og uddannelsesinstitutioner.

To dele af indsatsen er på nuværende tidspunkt igangsat, projektet Samlingskraft og formidlingsindsatsen på de seks lokale kulturhistoriske museer.