x
Realdania ønsker at bidrage til en levende bygningskultur, bl.a. gennem formidling af viden om bygningskulturen for at styrke viden om og udbrede kendskabet til, hvordan både vores bygningsarv, godt håndværk og de rigtige materialer kan bidrage til vores livskvalitet og er en del af en bæredygtig fremtid. Samlingskraft er et initiativ, der formidler den lokale bygningskultur, og som skal være med til at højne engagementet for bygningskultur lokalt.

Bygningskultur, bæredygtighed og lokale fællesskaber

Vi ved, at der er særlige steder og bygninger overalt i landet. Med Samlingskraft ønsker vi at bidrage til, at flere lærer de særlige steder at kende og sætter pris på dem som en del af deres lokalmiljø og hverdag. Puljen støtter alle med en god idé til et arrangement, der formidler de særlige steder i deres nabolag. Arrangementerne skal stå på tre ben: de skal sætte fokus på den lokale bygnings- og landskabskultur, fremme forståelsen for bæredygtige løsninger og skabe nye lokale fællesskaber.

En 3-årig pulje

’Samlingskraft – sammen om steder vi holder af’ løber i tre år med ansøgning ca. hvert halve år. Der kan søges op til 25.000 kr. pr. arrangement, og første ansøgningsfrist er 15. marts 2023. 

Puljen kan søges af alle frivillige foreninger eller grupper. Det vigtigste er en god idé, lysten til at lave et arrangement for andre mennesker og den lokale sammenhængskræft. Planlægning og eksekvering skal ske i samarbejde mellem mindst to frivillige foreninger eller lokale grupper.Puljen har sin egen hjemmeside, hvor du blandt andet finder kravene til puljen, ansøgningsskema og gode råd til både planlægning og afholdelse af et arrangement.

Samlingskraft.dk

Stor interesse for større viden om lokal kulturarv

Realdanias Kulturarvsundersøgelse fra 2020 viste, at hele 60% af et repræsentativt udsnit af befolkningen er interesserede i at få et større kendskab til kulturarven i deres lokalområde. Til gengæld er kun 6% medlem af en kulturarvsforening. Der er altså en betydelig interesse for lokal kulturarv og bygningskultur, men kun en meget lille berøring med de mange foreningsaktiviteter, hvor frivillige ildsjæle arbejder med bygnings- og landskabskultur. Samlingskraft kan forhåbentlig være med til at give flere et kendskab til de særlige steder, der hvor de bor og opholder sig.

Realdanias Kulturarvsundersøgelse

En samlet indsats for at fremme og styrke engagement i den lokale bygningskultur

I Realdania har vi sat fokus på, hvordan vi kan styrke engagementet i lokal bygningskultur. Det har vi, fordi vi ved, at mange danskere er interesserede i at få et større kendskab til kulturarven - i deres lokalområde, men også fordi vi tror på, at engagement i og omkring lokal bygningskultur kan være med til at styrke lokale fællesskaber og at sikre aktive lokalmiljøer, hvor vi bruger og lever i de bygninger, der eksisterer i vores nærmiljø.  
 
Indsatsen har fokus på fællesskaber og på bevaring og udvikling af bygningsarven som en vigtig del af den grønne omstilling og foregår i tæt samarbejde med aktører, der har en lokal forankring i forvejen så som lokale foreninger, kulturhistoriske museer, lokalpolitikere og uddannelsesinstitutioner.
To ud af fire dele af indsatsen er på nuværende tidspunkt igangsat, nemlig projektet Samlingskraft og formidlingsindsatsen på seks lokale kulturhistoriske museer.