x

Et spadestik dybere med Kunstens Hus i Herning

Pressemeddelelse 2. maj 2005

Herning Kunstmuseum har i samarbejde med Realdania udsendt følgende pressemeddelelse: 41 danske og udenlandske tegnestuer tilmeldte sig arkitektkonkurrencen om Kunstens Hus i Herning. To danske og fire udenlandske tegnestuer deltager i konkurrencen om at tegne Midtjyllands kunstneriske fyrtårn.

Herning Kunstmuseum, Ensemble MidtVest og Socle du Monde Aps er kommet tættere på en realisering af det nye Kunstens Hus, som skal huse de tre institutioner ultimo 2007.

Siden 2003 er der indsamlet økonomiske midler til realiseringen af Kunstens Hus i Herning. Dette arbejde er gået så godt, at man p.t. allerede har indsamlet over ¾ af byggesummen.

Primo februar lød startskuddet for prækvalifikationen til arkitektkonkurrencen og det har givet anledning til megen interesse fra både danske og udenlandske arkitekter. Der har på forhånd været stor interesse for Kunstens Hus, men ansøgerfeltets størrelse og kvalitet har alligevel været en positiv overraskelse.

Blandt de 41 tegnestuer, der meldte sig til prækvalificeringsrunden, er fire tegnestuer blevet udvalgt til at gå videre til arkitektkonkurrencen:

  • CUBO Arkitekter A/S (DK)
  • Keith Williams Architects (GB)
  • SNØHETTA (N)
  • 3XNielsen A/S (DK)

Projektets styregruppe har desuden forhåndsudpeget to fremtrædende arkitektfirmaer fra henholdsvis England og USA til at deltage i konkurrencen:

  • Caruso St John Architects (GB)
  • Steven Holl Architects (US)

Arkitektkonkurrencen begynder ultimo maj 2005, og vinderen forventes udpeget ultimo oktober 2005.

Yderligere oplysninger
Museumsdirektør Holger Reenberg tlf.: 97 12 10 33, e-mail: reenberg@herningkunstmuseum.dk
Formand Lars Damgaard tlf.: 96 27 73 00, e-mail: lars@aage-damgaard.dk
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf.: 7011 6666
Fotos kan rekvireres via Herning Kunstmuseum.