x

Startskuddet gået til Kunstens Hus i Herning

Pressemeddelelse 21. september 2004

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Fonden for Opførelse af Kunstens Hus: Fonden Realdania har givet 30 mill. kr. til etableringen af Kunstens Hus i Herning. Herning Kommune og Ringkøbing Amt har desuden givet tilsagn om henholdsvis 21 og 10 mill. kr. Dermed er startskuddet gået til realiseringen af Midtjyllands kunstneriske fyrtårn.

"Det er hensigten at skabe en bygning af høj arkitektonisk kvalitet, hvor der kan udvikles en synergieffekt mellem billedkunsten og de musiske aktiviteter. Et Kunstens Hus der kan gavne den midtjyske region, såvel kulturelt som erhvervsmæssigt", udtaler Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania

Herning Kunstmuseum, Ensemble MidtVest og Socle du Monde skal udfylde rammerne i det nye 6-7000 m2 store Kunstens Hus. Herning Kommune har stillet en grund på 12.000 m2 til rådighed for byggeriet. Grunden er beliggende direkte overfor det nuværende kunstmuseum i Birk Center Park. Kunstens Hus åbner ultimo 2007.

Det har været et længe næret ønske at skabe nye rammer for Herning Kunstmuseum. I forbindelse med samarbejdet med det nye Ensemble MidtVest og stiftelsen af Socle du Monde ApS kan dette ønske nu opfyldes.

Bygningen skal med andre ord omfatte billedkunst og musik på højt niveau. Desuden vil huset gennem Socle du Monde kunne tilbyde det voksne publikum, erhvervslivet og børn og unge en række nye initiativer indenfor formidling, innovative samarbejder og cross-over arrangementer.

De tre institutioner i Kunstens Hus har hver især en stærk og international profil, som skal udvikles i de kommende år. Kunstens Hus bliver et kompromisløst og stemningsfyldt hus for kunsten, hvor de besøgende, kunstnerne og selve kunstbegrebet udfordres.

Lars Damgaard, formand for Fonden for opførelse af Kunstens Hus: ”Kunstens Hus er groet ud af det lokale initiativ og den lokale tradition og det er et sundt udgangspunkt. Herning Kunstmuseum og Ensemble MidtVest vil i det nye hus kunne trække på allerede eksisterende resurser: dels museets Piero Manzoni samling, som er verdens største. Dels ensemblets internationale musikere. Dermed får Midtjylland et hus for kunsten med nationalt og internationalt perspektiv.

Til Fonden for Opførelse af Kunstens Hus er tilknyttet et præsidium, som består af følgende medlemmer:

Henning Kruse Petersen (Nykredit), Torben Nielsen (Danmarks Nationalbank), Fritz Schur (Fritz Schur Group A/S), Michael Gaarmann (Advokatfirmaet Rønne & Lundgren), Kenneth Iversen (Unimerco A/S)

Ønskes der yderligere oplysninger og/eller fotos bedes de venligst kontakte museumsdirektør Holger Reenberg tel. 97121033/e-mail reenberg@herningkunstmuseum.dk eller formand Lars Damgaard tel. 96277300/e-mail lars@aage-damgaard.dk