x

Kurpark Vejlefjord åbner dørene

Pressemeddelelse 30. maj 2012

Snart kan senhjerneskadede træne både sanser og motorik hos Kurpark Vejlefjord, og gæsterne på stedets hotel kan gå på vandring i den romantisk kurpark. Efter to års istandsættelse af den omkringliggende park indvies Vejlefjord Kurpark den 31. maj. Realdania har bidraget til at skabe en moderne kurpark, som er tilgængelig for alle og istandsat med respekt for den oprindelige romantiske haveplan fra 1900-tallet.

Vejlefjord Kurpark blev oprindeligt opført som tuberkulosehospital i år 1900, men har siden været brugt som genoptræningscenter for senhjerneskadede og i stigende grad også som hotel og konferencecenter. Nu har parken fået et løft, så den lever op til de forskellige gæsters behov.

"Takket være Realdania finansiering og den rådgivning og projektstyring som Kirsten Lund-Andersens tegnestue i Raadvad har stået for, er det lykkedes at få gennemført en flot istandsættelse af Kurpark Vejlefjord. Gæster, kursister, patienter, personalet og offentligheden - som fortsat har adgang til området - har fået et enestående tilbud med kvalitet og muligheder”, siger næstformand for Vejlefjord - bestyrelsen, Claus Tønnesen. 

Historisk have og duftende bede

Han fremhæver også, at istandsættelsen har genskabt helheden mellem parken og bygningerne, og at områdets historiske og naturmæssige værdier er blevet respekteret. Den romantisk prægede park er nu udstyret med en træningsbane, der styrker motorikken, duftende højbede og flere andre nye elementer.    

”Vi har lagt vægt på, at få sikret kurparken for eftertiden og bidrage til at gøre den anvendelig for alle stedets brugere. De historiske kvaliteter er fastholdt samtidig med at de sundhedsfremmende elementer er blevet styrket ”, siger projektleder Christian Andersen, Realdania.

Det er landskabsarkitektfirmaet Kirsten Lund-Andersens tegnestue, Raadvad som har stået for istandsættelsen af parken. Foruden træningsbanen har tegnestuen gjort stierne mere tilgængelige for alle, fremhævet vandløb og anlagt en terapihave med vægt på duft- og følesanserne.

FAKTA: Kurpark Vejlefjord

Projektet omfatter blandt andet:

  • Genopretning af stier og beplantning
  • Terapihave
  • Træningsbane til senhjerneskadede
  • En pavillon
  • Opførelse af tre broer
  • Oprensning søer og frilægning af vandløb
  • Ny badebro

Projektet gennemføres af Vejlefjord-Fonden i samarbejde med Realdania.

For udførslen af projektet står:

Landskabsarkitektfirmaet, Kirsten Lund-Andersen tegnestue, Raadvad

Realdania har bidraget til projektet med 5,5 mio. kr.