x

Kurparken ved Vejlefjord bringer frisk luft og motion i fokus

Pressemeddelelse 4. juli 2011

Da Vejlefjord blev etableret som tuberkulosehospital i år 1900 blev der anlagt en kurpark med et system af stier og veje, som indgik i behandlingen af tuberkulosepatienterne. I dag er stedet et moderne rehabiliteringscenter kombineret med spa- og kursus/ konferencehotel. Parken står nu overfor en større renovering og fornyelse. Realdania støtter projektet med 5,5 mio. kr.

Frisk luft og motion var væsentlige elementer i behandlingen af tuberkulosepatienter, og derfor anlagde man rundt om Vejlefjord den store park, hvor patienterne kunne få den rette kombination af frisk luft og motion gennem systematisk ordinerede spadsereture.

I dag er Vejlefjord et genoptræningscenter for senhjerneskadede og desuden et hotel med kursus- og konferencecenter i høj kvalitet. Vejlefjord ønsker med kurparkprojektet at forene det historiske perspektiv med nutidig anvendelse. Kurparken skal derfor også indeholde en række nye elementer som er i pagt med stedets historie og tradition, og som både kan understøtte den specialiserede genoptræning, som finder sted på Vejlefjord i dag, og som vil opleves som attraktioner af Vejlefjords hotelgæster og af publikum, som færdes i den offentligt tilgængelige park.

Det indebærer bl.a., at man får genetableret de oprindelige kurveje og stier samt ”Bedstemors Bro”, at vand- og søsystemet i parken oprenses og renoveres, at der etableres smukke opholdssteder med bænke, orienteringskort med faste poster, vandreruter, træningsområder samt sanse- og terapihave. En badebro indgår også i projektet.

Næstformand for Vejlefjordfonden Claus Tønnesen siger: "Med Realdanias støtte har vi fået en enestående chance for at genskabe, modernisere og forbedre den skønne park på Vejlefjord. Gennemførelse af projektet vil på mange måder støtte den fornyelse og gode vækst, som Vejlefjord er inde i disse år. Vi glæder os rigtig meget til at tage det hele i brug."

”Renoveringen af parken omkring Vejlefjord ligger fint i tråd med Realdanias filantropiske strategi for sikring af bygningsarven og vores særlige indsatsområde ’sundhed’. Parken, som er en del af et fint historisk kulturmiljø, istandsættes og bevares for eftertiden, samtidig med at der etableres en række tiltag i den offentligt tilgængelige park, som understøtter bevægelse og sundhed,” siger projektleder i Realdania, Christian Andersen.